1. Dünya Savaşı Sonuçları

Birinci dünya savaşı sonuçları nelerdir. Birinci dünya savaşının Osmanlı devleti açısından ne gibi sonuçları olmuştur.  Birinci dünya savaşının en büyük sonucu ama acı sonucu milyonlarca insanın hayatını kaybetmesidir.

Dünya Savaşının Sonuçları:

Savaş nedeniyle milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Bazı büyük devletler yıkılmış, yeni devletler kurulmuştur (Avusturya, Macaristan, Yugoslavya, Polonya, Çekoslovakya). Bazı devletlerde rejim değişikliği meydana gelmiştir. (Rusyada kominizm, İtalyada faşizm, Almanyada nazizm, Türkiyede cumhuriyet). Genel olarak cumhuriyet ağırlıklı rejimler kurulmuştur. Bazı devletlerde yönetimde değişiklikler olmuştur. (Osmanlı Devletinde, İttihat Terakkiciler yurt dışına kaçmış, Ahmet İzzet Paşa kabinesi kurulmuştur.)

Diğer sonuçlarına bakalım;

 1. Yeni teknolojik silahlar kullanılmıştır. (Uçak, tank, denizaltı)
 2. Kurtuluş Savaşına sebep olmuştur.
 3. Mağlup devletlerle önce ateşkes, daha sonra barış antlaşmaları imzalanmıştır.
 4. Bulgaristan ile Selanik Mütarekesi Neuilly Barış Antlaşması.
 5. Osmanlı ile Mondros Mütarekesi Sevres Antlaşması.
 6. Avusturya ile Willa Gusti Müterakesi Saint Germain Barış Antlaşması.
 7. Almanya ile Rethondes Müterekesi Wersailles ( Versay) Barış Antlaşması.
 8. Macaristan ile Trianon Barış Antlaşması imzalanmıştır.
 9. Osmanlı Devleti Ortadoğu topraklarını kaybetmiştir.
 10. I. Dünya Savaşının sonuçları özellikle (Versay Antlaşması) II. Dünya Savaşına sebep olmuştur.
 11. Milletler Cemiyeti (Cemiyeti Akvam) kurulmuştur.
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 5 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status