Ada Nedir?Ada Türleri – Dünyanın En Büyük Adaları

Dört bir tarafı sularla çevrili olan kara parçalarına Ada denir.

Yeryüzündeki adaların bütünü on milyon kilometrekarelik bir yer kaplar. Adalar, tek tek olabileceği gibi, gruplar halinde de olabilir. Bu şekildeki adalara “takım ada” adı verilir. Yarım ada ise suyla çevrili, ancak bir tarafından ana kara parçasına bağlı bulunan coğrafi şekildir. Yer bilimi açısından adalar, kıtasal adalar ve okyanus adaları olmak üzere temelde ikiye ayrılır. Yüzen adalar ise yeni bir yer bilimi konusudur.

Adalar tek adalar ve takım adalar olarak bulunurlar. Örneğin Kıbrıs tek adadır. Endonezya Devleti ise bir çok adadan meydana gelen bir takım adalar topluluğudur. Meydana gelişlerine göre adalar; kıtalardan ayrılan, mercan, volkanik ve alüvyon adaları olmak üzere dörde ayrılır.

Ada Türleri:

Kıtalardan ayrılan adalar: Jeolojik devirlerde kıtalardan koparak meydana gelen veya bazı kara parçalarının çökmesi ile yahut denizlerin yükselerek bazı kara parçalarını kaplamasıyla meydana gelmiş adalardır. Madagaskar adası, jeolojik ikinci zamanda Afrika’dan; Britanya, dördüncü zamanda Avrupa’dan ayrılmıştır. Ege adaları, Ege kıtasının parçalanıp çökmesiyle; Korsika ve Sardunya adaları, tiran kıtasının parçalanmasıyla meydana gelmiştir.

Mercan adaları: Okyanuslarda çok kalabalık sürüler halinde yaşayan poliplerin çıkardıkları kalkerlerin birikmesinden adalar meydana gelmiştir. Büyük okyanus ve Hint Okyanusunda bu tip adalara sık rastlanır. Marshall ve Carolin adaları mercan adalarıdır.

Volkanik adalar: Deniz veya göl dibindeki volkanların püskürttüğü lavlar neticesi meydana gelmişlerdir. Batı Akdeniz’deki Stromboli Adası ile Büyük Okyanustaki Hawaii Adaları volkanik adalardır.

Alüvyon adaları: Nehirlerin sürükleme kuvvetinin azaldığı ve dolayısıyla beraberindeki taş parçacıklarını taşıyamadığı yerlerde belirirler. Daha çok nehirlerin ağızlarına yakın kısımlarda meydana gelen bu adaların üstten görünüşü, suyun geldiği tarafı ince olan bir elips şeklindedir. Bunlardan bazılarında ziraat alanları ve yerleşme yerleri kurulabilmektedir. Bu adalardan bazılarının yüksekliği 10 metreyi bulabilir. Fakat ekseri alüvyon adaları zamanla sular altında kalırlar.

 Dünyanın  En Büyük Adaları ve Yüzölçümleri

Ada adı Bulunduğu yer Yüzölçümü (km2)
Grönland Atlas Okyanusu 2.166.086
Yeni Gine Büyük Okyanus 785.780
Borneo Büyük Okyanus 743.330
Madagaskar Hint Okyanusu 587.042
Baffin Atlas Okyanusu 476.068
Sumatra Hint Okyanusu 473.606
Honşu Büyük Okyanus 230.510
Büyük Britanya Atlas Okyanusu 229.898
Victoria Kuzey Buz Denizi 212.200
Ellesmere Kuzey Buz Denizi 196.236
Celebes Büyük Okyanus 189.035
Yeni Zelanda Büyük Okyanus 150.525
Java Büyük Okyanus 132.174
Küba Atlas Okyanusu 114.524

Ada’nın Sözlük Anlamları

  •  Her yanı suyla çevrilmiş kara parçası.
  •  Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu.
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 107 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status