Aileyle ilgili Kompozisyon örneği

Aile bireylerin bir arada olmasıdır.Aile toplumun temel yapısını oluşturur.Toplumun yapı taşlarını oluşturan bireyler,saygı ve sevgiyi birbirlerine karşı olan desteklerini paylaşımları birbirlerine olan bağlılıkları büyük önem taşır.Aile yapısını ve genişliğini çekirdek ve geniş aile olarak ayırabiliriz. Çekirdek aile anne,baba ve çocuktan oluşur.Sıcak bir yuva,sevgi,saygı çerçevesinde bireylerden oluşur.Geniş aile ise,anne,baba,kardeş,nine ve dededen oluşur. Aile ortamında oluşan sorunlarda en çok çocuklar ortada kalır. Problem olan bir ailede o ailenin bütün fertleri ondan etkilenmektedir.

Aile yapıları şehir ve köy aileleri olarak da farklılıklar gösterir ve bu durumdan özellikle çocuklar daha çok etkilenir.Köy yerinde büyümüş bir çocuk çoğu zamanını bağda bahçede geçirir. Aile büyüklerinden kalan işleri yapmak zorunda kalırlar fakat bir büyük şehirde büyümüş bir çocuk etrafa daha çabuk uyum sağlar.Tüm aile yapıları birbirinden farklıdır.Ailelerin neşe kaynağı çocuklardır ve maalesef bazı yerlerde çocukları erken yaşta evlendirmeler,başlık parası karşılığında kendinden yaşça büyük kişilerle evlendiren aileler de vardır.

Türkiye’de aile kavramı çok önem taşır.Ailedeki bireylerin de kendine özgü görevleri vardır.Zaten birbirlerine sıkıca bağlı olan aile fertleri birbirlerinin görevlerini de bilir ve ona göre davranırlar. Anne bir ailenin tüm sorumluluğunu ve yükünü üzerine alan kişidir.Aile ortamının sıcaklığını en çok anne yansıtır.Çocukların daha iyi iletişim kurabildiği kişidir.Sürekli ailesi için çabalar sarf eder. Onun için uğraşır.Et tırnaktan nasıl ayrılmaz ise anne de çocuklarından ve eşinden ayrılamaz

Ailede babanın görevi ve sorumlulukları da çok büyüktür.Baba ailenin demirbaşı gibidir.Maddi ve manevi her yönden ailesi ile ilgilenir.Aile sıcaklığını bireylerine yansıtır.O sıcaklığı onlarla yaşar. Çocuklar ise ailenin vazgeçilmez parçalarıdır.Ne yaparsa onlar yapar üzülürler,ağlarlar,sevinirler,mutlu olurlar ve aileleri de bu duyguları onlarla yaşar.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 179 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status