Akarsu Nedir? Akarsu Tipleri – Akarsular Daha Çok Tatlı mıdır Yoksa Tuzlu mudur

Yağmur, kar, kaynak, buz sularının belli bir yatakta toplanması ile yeryüzünün eğimi boyunca akan sulara akarsu denir.

Çoğunlukla tatlı sudan oluşan akarsular, tatlı su gölleriyle birlikte insanlığın temel su ihtiyacını karşılamak için kullanılırlar. Bunun yanında gıda, enerji ve turizm sektörleri tarafından da kullanılırlar.

Türkçe’de akarsular adlandırılırken akarsuyu belirtmek için çay, dere yada nehir gibi kelimeler getirilir. Bu konuda ismi Türkçeleştirilen yabancı kökenli Fırat nehri bu kelimeleri içermezken, Türkçe kökenli olan Kızılırmak, Bakırçay gibi isimler kendiliğinden bu kelimeleri içerir.

Akarsu Tipleri

Akarsuları sınıflandırmakta bir çok kategorik yol izlenebilir. Aşağıda bazı sınıflandırmalar verilmiştir.

Akma Durumuna Göre

Sürekli akarsular ve süreksiz akarsular (mevsimlik akarsular) adlandırmaları, yılın tüm dönemi akış gösteren sürekli akarsular ile genellikle yarı kurak yada kurak bölgelerde görülen kısa yağış dönemlerine akışın gözlenebildiği akarsuları birbirinden ayırmak için kullanılır. Haritalarda süreksiz akarsular kesikli mavi çizgilerle gösterilir.

Akış Debisine Göre

Akarsular debisine göre küçükten büyüğe sırasıyla Dere, Çay ve Nehir (Irmak) olarak adlandırılır

Akma Ortamı

Akma ortamına göre akarsular, yer altı ve yer üstü akarsuları olmak üzere ikiye ayrılır.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 1.063 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status