Atatürk’ün İletişim Alanındaki Çalışmaları Nelerdir?

Atatürk, Milli Mücadele ‘ ye destek sağlamasında iletişim araçlarının rolünü, Anadolu Ajansının kurulmasından çok önce fark etmişti. Ona göre milli egemenlik esasına dayalı temsilli bir hükümette kamuoyu büyük bir rol oynardı. Basın ve toplantı hürriyetleri olmadan, topluma ait işler hakkında geniş bir eleştiri sahası bırakılmadan kamuoyu vazifesini yapamazdı. Milli egemenlik ve temsili hükümet fikrinin yayılması ve yükselmesi ancak kamuoyu faaliyetleri ile mümkündü. Onun için, o henüz daha Büyük Millet Meclisi açılmadan önce, 27 Kasım 1919 tarihinde Erzurum’a gönderdiği yazıda acele olarak mahalle ve köylerde Teşkilat-ı Milliye ’nin kurulmasını belirtmekteydi.

Teşkilat-ı Milliye mahalle ve köylerde kurulup gelişince buralara Kurtuluş savaşı ile ilgili bilgiler ulaştırıldı. Toplanan bu bilgilerin halka duyurulması gerekiyordu. Bunun için önce Sivas’ da İradeyi milliye, sonra Ankara’da Hakimiyet-i Milliye gazeteleri çıkarıldı. Ulaşım imkânlarının kısıtlı olması haberlerin doğru ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasını engelliyordu Telgrafla haberleri duyuracak Anadolu Ajansı, bilgilerin halka duyurulması bakımından çok önemliydi.

ataturkun-iletisim-alanindaki-calismalari-nelerdir

Atatürk’ün milli mücadele yıllarından başlayarak basın-yayınla ilgili yaptığı çalışmalar:

  1.  4 Eylül 1919 – İrade-i Milliye Gazetesi’nin çıkarılması
  2.  10 Ocak 1920 – Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’nin çıkarılması
  3.  6 Nisan 1920 – Anadolu Ajansı’nın kurulması
  4.  7 Ekim 1920 – Ceride-i Resmiye Gazetesi’nin çıkarılması
  5.  1925 – Telsiz Telgraf hahından Kanun’un çıkarılması
  6.  1927 – Telsiz Telgraf vericilerinin hizmete girmesi
  7.  6 Maysıs 1927 – İstanbul Radyosu’nun yayına başlaması
  8.  18 Kasım 1927 – Ankara Radyosu’nun yayınına başlaması

İrade-i Milliye Gazetesi
İrade-i Milliye, Mustafa Kemal Paşa tarafından Temsil Kurulu adına yayın yapmak için kurdurulan ilk Millî Mücadele gazetesidir.

Sivas Kongresi toplanmadan önceki günlerde gelen delegeler, millî ülkü ve hareketlerin geniş ve sürekli bir biçimde yayımlanması için bir gazetenin çıkarılması gereği üzerinde durmuşlardı. İsmail Fazıl Paşanın önerisi ile çıkarılacak gazetenin adı İrade-i Milliye oldu.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 2 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status