Beyaz Gemi Kitabının Özeti

Beyaz Gemi Özeti

San Taş Vadisi ,boğazların,yamaçların arasında ormana doğru uzanan bir bölgedir.Hemen yakınında Isık Gölü vardır.Vadide, orman koruculuğu yapan üç aile oturmaktadır.Orozkul ve karısı Bekey,Gülcemal ve kocası Seydahmet ,Mümin Dede ,nene ve onlarla beraber henüz yedi yaşına yeni girmiş küçük bir erkek çocuğu.Mümin Dede’nin her işe koşan ,kimseye itiraz etmeyen bir kişiliği vardır.Çok iyi huylu olmasından dolayı çevresindekiler tarafından pek sayılmamaktadır.İlk karısı ölmüş ve tekrar evlenmiştir.Kendisi Buğu aşiretindendir,bununla övünmektedir.Torununa anlattığı bir efsane vardır:

Efsaneye göre, çok eskilerden Yenisey kıyılarında yaşamakta olan kabileler varmış.Bunlar birbirleriyle savaşırlarmış.Bunlardan birisi olan Kırgızlar çok iyi savaşçı olmalarına rağmen birgün haince katledilmişler.Sadece küçük bir kız ve erkek çocuk canlı olarak kurtulmuş.Daha sonra çocuklar ölmek üzere iken bir buğu(maral,geyik) onları kurtarmış ve çok uzak diyarlara (Işık Gölü civarı) götürmüş.Bu iki çocuktan yeni bir kabile oluşmuş ve kendilerini buğu olarak adlandırmışlardır.

Bu nedenle, Maral Ana’nın dede ve çocuk için kutsal bir değeri vardır.

Çocuğun okul çağı geldiği için dedesi ona güzel bir okul çantası almıştır.Okul çok uzak olduğu için dedsi onu hergün atıyla okula götürüp getirmektedir. Çocuğun annesi ve babası ayrılmışlar ayrıca vadiden şehre gitmişlerdir. Annesi Mümin’in küçük kızıdır.Büyük kızı Bekey’dir.

Seydahmet söz dinler bir adamdır.Hiçbir şeye karışmayan,kimseyle tartışmayan bir kişiliği vardır.Güçlü kuvvetli olsada tembel bir insandır. Orozkul korucularının amiridir ve maaşlarını O’ndan almaktadırlar. Bu nedenle üç ailenin ipleri de Orozkul’un elindedir. Orozkul bunu çok iyi bilmekte ve çoğu zaman bunu kötüye kullanmaktadır. Yaylaya çıkmış olan koyun ve yılkıların çobanları ona sık sık ziyafet vermektedir. Bu nedenle bir çok kişiyi tanımaktadır ama bunlar çıkara dayalı dostluklardır. Çünkü, ovada ev kurmak isteyenlerden ağaca ihtiyacı olan gider ve ondan almaktadırlar.

Orozkul iyi bir insan değildir.İçki içtiği zaman çocuğu olmadığı için karısı Bekey’i çok ağır döver, dengesiz bir insana dönüşmektedir. Ailede, çocuk ,dedesi hariç pek fazla sevilmemektedir. O’nun varlığından, yokluğundan çoğu zaman haberleri bile yoktur. Çocuk da onlara aldırış etmemektedir zaten.Sadece dedesine üzülmektedir. Çünkü ,diğerleri O’na saygı göstermemektedir. Özellikle Orozkul O yokmuş gibi davranmakta, çoğu zaman da azarlamaktadır.

Çocuğun içinde kendine ait bir dünyası vardır. O’na göre nehir kenarındaki büyük kayaların kimisi tak kimisi kurttur .Dedesi yüzebilmesi için küçük bir gölet yapmıştır. Fırsat bulduğunda oraya gitmektedir. İki arkadaşı,can dostu vardır.

Birisi dedesinin ona aldığı çanta ve diğeride dürbünüdür. Onlarla konuşup,onlarla sohbet etmektedir. Dürbünüyle dağları,ovaları,ormanı,gölü gözetlemeyi sevmektedir. Ama en çok beyaz gemiye ilgi duymaktadır. Hani şu gölde dolaşan, babasının çalıştığı gemiye. O öyle düşünür ve buna inanmaktadır. Birgün balık olup o gemiye gideceğini hayal etmektedir. Dedesi Maral efsanesini O’na da anlatmıştır. Ama dede ve çocuk haricinde diğerleri bu efsaneye aldırış etmemektedirler.

Günler geçip gitmektedir. Orozkul içince kudurur ortalığı darmadağın eder,herkesin huzurunu kaçırırdı.Gene birisine ağaç sözü vermiştir.Ağacı kesmişlerdi ama onu ormandan getirmek hiçte kolay değildir.Mümin dede arkada, Orozkul önde ilerlemektedir. Ağaç bir an için kontrolden çıkar ve biraz yuvarlanır. O sırada Mümin yıllardır bölgede görülmeyen Maralları görür. Geri döndüklerine inanır. Hava soğuktur ve ağacın yola indirilmesi gerekmektedir. Çünkü,sahipleri akşama almaya gelecektir. Ama ağacı nehirden geçirirken ağaç sıkışır ve onu oradan çıkaramazlar. Ağacı alacak adamalar akşam olunca gelmişlerdir. Orozkul onları kendi evinde misafir eder. Sabaha hep birlikte ağacı çıkarmaya giderler. Bu işi yaparlarken Maralları görürler. Yabancılardan biri avlanmayı teklif edince, Orozkul bunu kabul eder. Mümin dede ava engel olmak istemesine rağmen kimseye söz geçiremez.

Maralları,bir kaç gün önce çocuk da görmüş ve bir sürü de hayal kurmuştur.

Hava bu zamanlarda biraz kötüdür ve çocuğu da etkilemiştir. Çocuk evde yatmaktadır.Bir süre sonra dışarıdan gelen ayak sesleriyle uyanır. Bunun üzerine ayağa kalkar ve dışarıya çıkar. Evin önünde büyük bir ateş yakılmıştır. Avladıkları hayvanı parçalamaktadırlar.Çocuk hariç hepsi sarhoştur. Çocuk gördüklerine çok şaşırır. Aklından,’Yerde boylu boyunca uzanan Maral Ana değil mi?’ diye geçirir. Cevabı evettir.

Dışarıdaki işleri bittikten sonra ziyafet için Orozkul’un evine giderler. Kimsenin çocuğa aldırış ettiği yoktur. O usulca nehire doğru yürümeye başlamıştır bile. Artık karar vermişti bu böyle olmayacaktı,babasının yanına gidecekti. Kendini bir balık edasıyla nehirin azgın sularına bırakır, Beyaz Gemiye ulaşacağını umarak,’Merhaba Beyaz Gemi ben geldim!’.

Beyaz Gemi Kitabının Konusu

Annesi ve babasını tarafından küçük yaşta dedesinin yanına bırakılmış bir çocuğun hayal dünyası ve babasına ulaşma isteği anlatılmaktadır.

Beyaz Gemi Kitabının Anafikri

İnsanoğlu iyi için kendisiyle dahi olsa her zaman savaşa hazır olmalıdır.

Beyaz Gemi Kitabının Kahramanları Kimlerdir:

Çocuk: Millî değerlerinden ve özündeen uzaklaştırılmış, masum çocukları simgelemektedirr. Romanda adı söylenmez, sekiz yaşında, anne ve babası tarafından terk edilmiş, dedesiyle yaşayan hayalperest bir çocuk olarak anlatılır.

Mümin Dede: Çevresinde Hamarat Mümin, olarak tanınır. Romanın kahramanı olan çocuğun dedesidir. Aşırı derecede yardımsever, iyi yürekli, sabırlı, yumuşak, minyon tipli yaşlıca bir adamdır.

Orazkul: Çirkin, kaba saba, menfaatperest, içkiye aşırı derecede düşkün, aşırı derecede kötü bir insandır. Müminin kızı Bekey ile evlidir. Çocukları olmadığı için her şeye lanet eder ve kısır karısını her gün döver.

Bekey Hala: Orozkulun karısı ve Mümin Dedenin kızıdır. Çocuğu olmadığı için sarhoş kocasından hep dayak yer. Bu yüzden çatık kaşlı, asık suratlı ve sinirli bir yapısı vardır.

Seydahmet: Orman koruyucularından üçüncüsüdür. (Diğer ikisi Orozkul ve Mümin Dede.) Tembel, neşeli, ruhsuz, sıradan bîr insandır.

Gül cemal: Seydahmetin karışıdır.

Nine: Mümin Dedenin sonradan evlendiği, ikinci karısıdır. Tersi yüzü belli olmayan, otoriter, bazen neşeli bazen sinirli olan, maddiyata bağlı bir kadındır.

Kulubeg: Maral Ananın soyundan geldiği bilincinde olan kamyoncu. Çocuğun rüyalarındaki beklenen kahraman. Orazkuldan intikam alacak kişi. Her ne kadar Maral Anayı kurtarmak için yetişememişse de yazar tarafından bir gün geleceği söylenerek sembolleştirilip kahramanlaştırılan yeni nesil, gençlik ve kahramanlığın karakteri.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 761 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status