Beyin Göçü Nedir? Beyin Göçünün Nedenleri

Beyin göçü, büyük emek ve kaynaklar sonucunda iyi eğitim gören kendi dallarında, alanlarında en iyiler arasına girenlerin ilgisizlik, olanaksızlık ve bazende ihmalkarlıklar nedeniyle bilim insanı, hekim, mühendis vb. gibi vasıflı insan gücünün daha gelişmiş bir ülkeye göç etmesi.

Beyin göçünden bahsedilebilmesi için terk edilen ülke ile göç edilen ülke arasında gelişmişlik ve olanak açısından az da olsa bir fark bulunmalıdır. Beyin göçü temelde gelişmiş ülkelere yönelik bir kaynak aktarımı olarak değerlendirilebilir.

Yetişmiş İnsan gücü hareketi olarak değerlendirilen beyin göçünün geçmişi çok eski devirlere dayanır. Çeşitli dini, siyasi, bilimsel nedenlere dayanan beyin göçü ilk ve ortaçağlarda bulunuyordu. II. Dünya Savaşından önce çok sayıda bilim insanı Hitler’den kaçıp ABD’ye yerleştiler. Bu gelişmelerde Amerika’nın gelişmesinde büyük ölçüde rol oynadı. Albert Einstein da Almanya’dan ABD’ye göç eden bilim insanlarından biridir.

Beyin göçünden bahsedilebilmesi için terk edilen ülke ile göç edilen ülke arasında gelişmişlik ve imkan açısından az da olsa bir fark bulunmalıdır. Beyin göçü temelde gelişmiş ülkelere yönelik bir kaynak aktarımı olarak değerlendirilebilir. Az gelişmiş ülkelerin bu yüzden uğradığı kayıp gelişmiş ülkelerden bu ülkelere gönderilen geçici uzman ve teknik personel yardımıyla kapatılamayacak kadar büyüktür. Gelişmiş ülkelerce gönderilen uzmanların vazife müddetinin sınırlı olmasına karşılık, gelişmiş ülkelere giden uzmanlar göç ettikleri ülkelere büyük çoğunlukla yerleşmektedirler.

Beyin Göçünün Nedenleri

1)Ekonomik Nedenler

 • Düşük üçret politikası varlığı.
 • Vergi oranlarının yüksek olması.
 • Ekonomik istikrarsızlık varlığı.
 • Gelecek endişesi olması.

2)Politik/Siyasal

 • Etnik köken farklılığı/ayrılığı oluşumu.
 • Siyasal istikrarsızlık oluşumu.
 • Siyasetin iş hayatına girip, onu kontrol etmesi.

3)Bilim ve Teknoloji Politikalarındaki Yanlışlıklar

 • Ar-Ge’ye önem vermeme.
 • Bilim ve teknolojiye değer vermeme.
 • Fikir üretiminin ve buluşun para etmemesi ve desteklenmemesi.
 • Ar-Ge alt yapı eksikliği.
 • Ar-Ge yatırım teşvik azlığı.
 • Ar-Ge yatırım yardımı azlığı.
 • Ar-Ge vergi indirimlerinin yetersizliği.

4)Eğitim Sistemindeki Çarpıklıklar

 • Kişibaşına (142 $) en az eğitim harcaması yapan 5. ülke olmamız.
 • Eğitim harcamasında 109 ülke içinde 105. sırada yer almamız.
 • Ulusal gelirden eğitime ayrılan pay Dünya ortalaması %5.2 iken bizde %2.2 olması.
 • Kalıcı milli eğitim politikası yokluğu.
 • Eğitimde fırsat eşitsizliği oluşu.

5)İşsizlik

 • Üniversite mezunlarının %70’inin meslekleriyle ilgisiz işlerde çalışması.
 • En fazla işsizliğin Üniversite mezunları arasında olması.
 • İş bulamama.

6)Yabancı Dilde Eğitim

 • Yabancı dilde eğitim beyin göçünde katalizör görevi görmesi.
 • Yabancı dilde eğitim batıya bedavaya insan kaynağı üretmeye yardımcı oluyor.
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 342 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status