Bilişim Haftasıyla ilgili Kompozisyon örneği

Bilişim dünyası ve bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bazı ülkelerde sosyal dengesizliklere neden olurken bazı ülkeleri de süper güç haline getirebilmektedir. Ülkeler ister gelişmemiş olsun, ister gelişmiş olsun bilişimin gücünü kullanmak zorundadırlar. Bunun nedeni ise, günümüzde artık zenginliklerinin ya da gelişmişliklerinin para ve doğal kaynaklar ile değil, bilgi ve insan kaynaklarının zenginliği ile değerlendirilmektedir. Gelişmiş bir toplum için insan gücü yetiştirmenin yegane yolu da eğitim ve öğretimden geçmektedir.

Çağımız bilgi toplumu olma sürecinde hızla ilerlemektedir. Bil­gi toplumu, bilgiyi yaşamında kullanan, bilgiye ihtiyaç duyan, sürekli kendini geliştiren ve yenileyen toplumdur. Bilgi toplumun­da yaşam boyu öğrenme ve sürekli eğitim talebi vardır. Eskiden insanlar bir iş yaparken beden güçlerini kullanıyorlardı. Sanayi toplumunda ise insan aklı ve zekâsı işin içine girdi, İnsan aklı ve ze­kâsı, beden gücü ile bir araya gelerek üretim yaptı. Bilgi toplu­muna geçilmesi ile insanın aklı ve zekâsı ön plana çıktı. Teknoloji­deki gelişmeler sonucu bedensel güç geride kaldı. İnsan aklının ve beyninin çalışma şeklinin taklidi olan micro chip (mikro çip) teknolojisi sayesinde dünya büyük bir devrim yaşadı.

Fabrikalarda daha önce işçilerin beden güçlerini kullanarak yaptıkları pek çok iş, artık bilgisayarla çalıştırılan otomatik makinelerle yapılmaktadır. Bu da bize insan bedeninin yerini aklın al­makta olduğunu göstermektedir.

Okulların hızlı bilgi üretimi ve teknolojik gelişmelerin dışında kalması düşünülemez. Günümüzde okullar bilgisayar ve İnternet teknolojisinden yararlanmaktadır. Binlerce kitaba ancak sığabile­cek bilgiler bilgisayarlarda bir tuşun ucunda, işlem yaparak ulaşıla­bilecek konumda kullanmamızı beklemektedir. Yine kütüphaneler dolusu kitaplara ancak sığabilecek bilgiler, internet kullanıcılarına bir tuşla ulaşabilecekleri bir konumdadır. Teknolojik gelişmeler bilgi­ye ulaşmada, bilgiyi kullanmada ve paylaşmada insanların hizme­tine girmiştir. Öğrenciler ihtiyaçları olan bilgilere internet aracılığı ile ulaşabilmekte ve bu bilgiler bilgisayarda depolanmaktadır.

Öğretmenler ders anlatımında bilgisayardan ve İnternetten yararlanmaktadır, Projeksiyon makineleri ile ders sunumlarını yapabilmektedir, Yine öğretmenler, DVD cihazlarını kullanarak CD’ler yardımıyla ders anlatabilmektedirler.

Birçok kurum ve kuruluş, çoklu ortam denilen bilgisayarlı or­tamda, internet yardımı ile konferanslar düzenlemektedir. Bu konferanslara, çok uzakta olan insanlar bile ses ve görüntüleri ile konu hakkındaki fikirlerini katılımcılarla paylaşmaktadırlar.

Şayet bir ülkede eğitim ve öğretim kurumlarının öncelik sırası geri planda kalmışsa, genç nüfus için eğitim olanakları sağlanmıyor ve gençler toplum dışı etkinliklere yönlendiriliyor ve genç beyinler diğer ülkelere göç ediyorsa, o ülke kan kaybediyor demektir. İşte bu gibi nedenlerden dolayı eğer ülkemiz 21. yüzyılda varlığını sürdürmek ve bilişim alanında atılımlar yapmak istiyorsa Milli Eğitimini ciddi bir biçimde yapılandırmalıdır. Toplumumuzun bilişim teknolojilerinde ilerlemesi, düşünme, öğrenme ve iletişim alışkanlıklarını geleceğin ihtiyaçlarına göre geliştirmesine bağlıdır.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 54 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status