Birey Nedir? Birey Ne Demektir?

Birey Nedir?

Birey, toplumun en önemli parçası olan ve kendine özgü ayırıcı özellikleri olan tek ferttir. Günlük konuşma dilinde genellikle bir tek kişiyi tanımlamak için kullanılan kelimedir.

Birey terimi sadece yüklendiği birçok tanımdan değil, ideolojik planda yapılan farklı yorumlarıyla da önemli bir terim olmuştur. Özellikle 19. yüzyıldan bu yana gelişen felsefi, ekonomik ve ideolojik doktrinlerde çok önemli bir yer kaplamış, zaman zaman bazı ideolojilerin merkezi olmuştur.

Birey Ne Demektir?

Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.

Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.

Bir türün kapsamı içine giren somut varlık.

İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert.

Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.

Bir evrenin öğesi olan nesne; bir adın gösterdiği nesne.

Bir grup canlının yapı ve görevleri bakımından tek bir varlık olan tek bir organizması; tür meydana getiren ve çiftleşebilen organizmaların her biri.

Fert.

Bireyle İlgili Cümleler

Bu toplumda hepimiz bir bireyiz.

Her bireyin kendine özgü hakları vardır.

Her birey birbirinden farklıdır.

Toplumda her bireyin bir görevi vardır.

Her birey bir amaç için yaratılmıştır.

Her birey toplumun en önemli yapı taşıdır.

Topluma faydalı birey yetiştirmek anne babanın görevidir.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 78 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status