Birim Nedir? Birimin Sözlükteki Anlamları

Birim (İngilizce; unit), fiziksel niceliklerin ölçülmesinde, ifade edilmesinde ve aynı tür niceliklerin birbiriyle karşılaştırılmasında kullanılan uluslararası standart büyüklüklerdir.
SI birim sisteminde temel büyüklükler; kütle Kilogram, uzunluk Metre, zaman Saniye, sıcaklık Kelvin, elektrik akım şiddeti Amper, ışık şiddeti Kandela ve madde miktarı Mol birimleri ile ifade edilir.

Büyüklükleri ölçmek için kullandığımız kendi cinsinden belirli bir parçasına birim denir. Yapılan ölçümün herkes tarafından keşin olarak aynı şekilde anlaşılıp değerlendirilmesi için seçilen birimi herkesin bilmesi ve tanıması gerekir. Bu nedenle birimler uluslararası anlaşmalarla sapta­nır. Her büyüklük kendi birimi ile ölçülür. Ancak fizikte bir çok büyüklük vardır, hepsini birbirinden bağımsız birimlerle ölçmek işlerimizi zorlaştırır. Fizikte bazı büyüklükler temel olarak ele alınır ve bun­lara ait birimler de temel birimleri oluş­turur. Temel birimler birbirinden bağım­sızdır. Bunlardan yararlanarak diğer bü­yüklüklerin birimleri tanımlanır. Bunlara türev birimler denir.

Temel birimler ve türev birimler arasın­da uyumluluk sağlamak için birim sistem­leri kurulmuştur.

Sözlükte birim?

1. Bir kümenin her elemanı ya da bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite; dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür öğelerle kurduğu, bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öğe, ünite.

2. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez büyüklük.

3. Herhangi bir kuruluşa ait bölümlerden her biri birim

Cümle içinde kullanımı: Uzunluk birimi metredir.

Birimin Diğer Anlamları

1. Bir kümenin her elemanı.

2. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite.

3. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit.

4. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.

5. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite.

6. Bir doğabilimsel niceliğin ölçümü için o nicelik cinsinden seçilen ve 1 değerinde sayılan büyüklük.

7. Bir ölçme ölçünü olarak benimsenen nicelik ya da boy.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 43 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status