Birinci İnönü Savaşının Sonuçları

Türk tarafı, her ne kadar sürekli geri çekilmiş olsa da, Yunan kuvvetlerinin Eskişehir yönünde ilerlemesini durdurmuş olduklarını ileri sürerek savaşı, kesin bir zafer olarak tanımlamaktadırlar. Yunan tarafı ise, harekatın zaten sınırlı hedefli olduğu ve planlanan hedeflere ulaşıldığı gerekçesiyle bunu red etmektedirler. Bu tartışmalar günümüzde de sürmektedir.

Savaşı, Türk tarafının zaferi olarak değerlendiren çevrelerde ileri sürülenlerin görüşler temelde, Türk tarafının belirli bir miktar malzeme kaybetmesine, bölgedeki demiryollarının imha edilmiş olmasına karşın, toprak kaybetmediği olgusuna dayanmaktadır. Yunan kuvvetlerinin geri çekilmesinin ise, plan ne olursa olsun, gerek Türk, gerek dünya ve gerekse de Yunan kamuoyunda, Yunan kuvvetlerinin zaferi olarak algılanmadığı ileri sürülmektedir. Çünkü, savaş sonrasında, kazanan tarafın, karşı tarafa iradesini kabul ettirdiği bir antlaşma yoktu.

Savaştan hemen sonra Türk tarafında durum bu şekilde değerlendirilmiş, Ankara’da geniş çaplı kutlamalar yapılmıştır. Gerek Türk kamuoyu, gerekse de Türk Silahlı Kuvvetleri, muharebeleri kesin bir zafer olarak değerlendirmiştir.

Madde Madde Sonuçları

  1. TBMM’nin kurmuş olduğu düzenli ordunun Batı Cephesi’ndeki ilk başarısıdır
  2. TBMM Hükümeti’nin moralinin ve otoritesinin artmasını sağlamıştır. Böylece devlet mekanizması işlemeye başlamış, vergilerin düzenli olarak alınması ve askere alma işlemleri düzen içine girmiştir.
  3. İsmet Paşa, albaylıktan tuğgeneralliğe yükselmiştir.
  4. Bu zafer, yeni Türk devletinin iç durumunu kuvvetlendirmiş ve dıştaki itibarını arttırmıştır. Bunun sonucunda; Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır.
  5. İtilaf Devletleri yeni durumu görüşmek üzere Londra Konferansı’nı düzenlemişler ve TBMM’yi konferansa davet etmişlerdir.
  6. İstiklâl Marşı kabul edilmiştir.(12 Mart 1921)
  7. İtilaf devletlerin Yunanistan’a güveni azalmıştır.
  8. Afganistan ile dostluk antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma TBMM’nin müslüman bir ülke ile yaptığı ilk antlaşmadır.
  9. Birinci İnönü Muharebesinden sonra Teşkilat-ı Esasıye(İlk Anayasa) ilan edilmiştir.
  10. Birinci İnönü muharebesinin önemini Mustafa Kemal Atatürk bu sözlerle ifade etmiştir:
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 284 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status