Ünlü Matematikçi Salih Zeki Beyin Eserleri

Salih Zeki Beyin Eserleri Nelerdir

Salih Zeki Bey,1912’de Maarif Nezareti müsteşarlığına getirildi.Darülfünun Konferansları adlı yapıtının birinci ve ikinci cildini yayımladı. Bu konferanslarda Türk matematikçilerine yabancı olan “Öklit dışı Geometriler” ile “Sanal Nicelikler Üzerine Kurulmuş Çeşitli Alanlar” konularını ayrıntılı biçimde tanıttı. Aynı yıl Fransız matematikçi ve felsefeci Jules-Henri Poincare’in bilim felsefesi yaptılarını Türkçe’ye kazandırdı.1913’te Darülfünün-ı Osmanî (bugün İstanbul Üniversitesi) rektörü oldu. 1917’de rektörlükten ayrıldıysa da üniversitedeki görevini Fen Şubesi (Fakültesi) Müderrisi (Profesör) olarak sürdürdü 1919’da Fen Şubesi’nin dekanı oldu. Rektörlük yaptığı dönemde üniversiteye Alman öğretim üyeleri getirtti ancak I. Dünya Savaşı nedeniyle bu öğretim üyeleri ülkelerine dönmek zorunda kaldılar.

Salih Zeki Beyin Eserleri

Eserleri:

 1. Hendese (Geometri) – Lise ders kitabı
 2. Hikmet-i Tabiiye (Fizik) – Lise ders kitabı
 3. Mebhas-ı Savt (Fonetik)
 4. Mebhas-ı Elektrik-i Miknatisi ((Elektro Magnetizma)
 5. Mebhas-ı Hararet-i Harekiye (Termodinamik)
 6. Mebhas-ı Cazibeyi Umumiye (Genel Çekim)
 7. Mebhas-ı Elektrikiyet ve Şariyet (Elektrik ve Kılcallık)
 8. Hesab-ı İhtimali (İhtimaller Hesabı)
 9. Mebhas-ı Hareket-i Seyalat (Akışkanların Hareketi)
 10. Hendese-i Tahliliye (Analitik Geometri)
 11. Mebhas-ı Nazariye-i Temevvücat (Dalga Teorisi)
 12. Heyet-i Riyaziye (Matematik Astronomi)
 13. Kamus-u Riyaziyat (Matematik Ansiklopedisi) – Tamamı basılmamıştır.
 14. Asar-ı Bakiye (Ölmez Eserler) – Tamamı basılmamıştır.
 15. Henri Poincaré’den çevirdiği dört kitap basılmamıştır.
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Biyografiler - 436 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status