Buharlaşma Nedir? Buharlaşma ile Kaynama Arasındaki Farklar

Suyu veya başka bir sıvıyı oluşturan moleküllerin kazandıkları kinetik enerjiyle birlikte moleküller arası çekim kuvvetini yenip sıvının yüzeyini terketmesine, serbest hale geçmesine buharlaşma denir. Sıvı halden gaz hale geçiştir buharlaşma! Sıcaklık ve basınca bağlıdır. Sıcaklık arttıkça buharlaşma artar, basınçla ters orantılıdır!

Buharlaşma olayı sıvı yüzeyinde olur. Isı alan sıvı moleküllerinden bazıları sıvı yüzeyinde gaz haline geçer. Buharlaşmaya basınç ve diğer fiziksel şartların etkisi çoktur. Buharlaşma her sıcaklıkta olabilir. Maddeler dışarıdan ısı alarak buharlaşırlar. Dolayısıyla buharlaşmanın olduğu yerde serinleme olur.

Tabiatta suyun hidrolojik çevriminin önemli bir unsurunu teşkil eden buharlaşma, yeryüzünde sıvı ve katı halde değişik şekil ve şartlarda bulunan suyun meteorolojik faktörler etkisiyle atmosfere gaz halinde dönüşü olarak tarif edilir. Yeryüzünde suyu ihtiva eden her yüzey, atmosferdeki su buharının kaynağıdır.

Buharlaşma ile Kaynama Arasındaki Farklar

  1. Buharlaşma her sıcaklıkta olur , kaynama belirli sıcaklıkta belirli basınçtadır.
  2. Buharlaşma yüzeyseldir , kaynama sıvının her noktasında olur.
  3. Sıcaklık artıkça buharlaşma hızı artar , kaynama sırasında buharlaşma hızı maksimum olur.
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 149 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status