Çıkarma İşlemi Nedir? Çıkarma İşleminin Bazı Özellikleri

Çıkarma, temel aritmetik işlemlerden biridir. İki sayının farkının alınması işlemidir. Azalma anlamı vardır. İki nokta arasındaki uzaklığı belirtir. Sonucun negatif olması, sonucun orijinden negatif yönde bir uzaklığa karşılık geldiğini gösterir.

x + a = b şeklindeki denklemlerin çözüm kümesi x = b – a şeklinde çıkarma işlemi kullanılarak bulunur. Bir sayıdan negatif bir sayının çıkarılması a – (– b) = a + b özdeşliğine göre bir toplama niteliği taşır.

a, b N, a ─ b = a + (─b) = c çıkarma işleminde a eksilen, b çıkan, c farktır.

Toplama işleminin ters işlemi. Geriye doğru saymanın kısaltılmış biçimidir. a’dan b’yi çıkarma işlemi a-b (“a eksi b” diye okunur) biçiminde gösterilir ve sonuç c ise, a eksilen, b çıkan, c fark adını alır.

Çıkarma işleminin bazı özellikleri şunlardır:

İki sayı ya da ifadenin farkı, bu sayıların her birine aynı sayının eklenmesi ya da çıkarılmasıyla değişmez, bir sayıdan bir toplamın çıkarılması yerine, toplamın her bir terimi bu sayıdan art arda çıkarılabilir.

46-12=34 Bu işlemde 46 eksilen 12 fark 34 ise kalandır. Bu işlemin sağlaması ise kalan ve farkın toplanmasıyla eksilenin elde edilmesi şeklinde yapılır. Yani işlemin sağlaması 12+34=46′dır.

Çıkarma işleminde etkisiz eleman ise sıfır (0) sayısıdır. Sıfır çıkarma işleminde herhangi bir sayıdan çıkarılsa da sonuç yine aynı olur. Örneğin;

46-0=46 görmüş olduğunuz gibi sıfır çıkarma işleminde herhangi bir etki göstermemiştir.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 1.212 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status