Çözünme Hızını Etkileyen Faktörler

Bir çözelti her zaman aynı hızda gerçekleşmez. Çözünmeye etki eden bazı faktörler vardır. Bu yazıda çözünme hızına etki eden faktörler nelerdir konusunu kısa bir şekilde aktarmaya çalışacağız.

Sıcaklık: Hem çözünürlüğe hem de çözünme hızına etki eder.

Basınç: Hem çözünürlüğe hem de çözünme hızına etki eder.

Gazların sudaki çözünme hızına basınç etki eder.

Sıvı yüzeyindeki gaz basıncı artarsa gazın çözünme hızı artar.

Karıştırmak ve tanecik büyüklüğü çözünme hızını etkilediği halde çözünürlüğü etkilemez.

Sıcaklık hem çözünme hızını hem de çözünürlüğü etkiler.

Basınç gazlarda hem çözünme hızını hem de çözünürlüğü etkiler.

Karıştırmak: Çözünürlüğü değiştirmez. Ancak çözünme hızına etki eder.

Çözeltide karıştırmak olayı;

Taneciklerin bölünerek küçülmesine.

Taneciklerin sürtünerek ısınmasına neden olacağından ;

Katıların çözünme hızını artırır.

Sıvıların çözünme hızını artırır.

Gazların çözünme hızını azaltır.

Maddenin Miktarı: Aynı sıcaklıkta bulunan bir maddenin çözünürlükleri aynıdır. Madde miktarı arttıkça çözünme hızı artar.

Çözünme Hızı: A>B’dır.

! Temas yüzeyi fazla olduğu için A’da çözünme hızı daha fazladır.

Temas Yüzeyi (katı maddenin) : Çözünen maddenin iri yada daha ince tanecikli (toz) olması çözünme hızını artırır, çözünürlüğü değiştirmez.

Örnek

Yukarıda bulunan maddelerden en fazla temas yüzeyi olan pudra şekeridir. En az temas yüzeyi olan ise kesme şekerdir.

Buna göre, büyükten küçüğe sıralama yaptığımızda çözünme hızları : I>III>II ‘dir.

Çözünürlükleri aynıdır. Çünkü, sıcaklıkları da aynıdır.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 443 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status