Demokrasi Nedir? Demokrasinin Temel Özellikleri

Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Yunanca Ses bağlantısına git dimokratia (yardım·bilgi) (δῆμος, yani dimos, halk zümresi, ahali + κράτος, yani kratos, iktidar) sözcüğünden türemiştir. Türkçeye, Fransızca démocratie sözcüğünden geçmiştir. Genellikle devlet yönetim biçimi olarak değerlendirilmesine rağmen, üniversiteler, işçi ve işveren organizasyonları ve bazı diğer sivil kurum ve kuruluşlar da demokrasi ile yönetilebilirler.

Ana yurdu Eski Yunan’daki filozoflar Aristo ve Eflatun tarafından eleştirilmiş, halk içinde “ayak takımının yönetimi” gibi aşağılayıcı kavramlarla nitelendirilmiştir. Fakat demokrasi diğer yönetim şekillerinin arasından sıyrılarak günümüzde en yaygın kullanılan devlet sistemi haline gelmiştir. Artık siyaset bilimciler hangi sistemin daha iyi işlediğinden çok hangi demokrasinin daha iyi işlediği tartışmalarına girmişler ve liberal, komünist, sosyalist, muhafazakar, anarşist ve faşist düşünürler kendi demokratik sistemlerinin erdemlerini ön plana çıkarmaya çalışmışlardır. Bu sebeple demokrasinin çok fazla sayıda değişik tanımı oluşmuştur.

Demokrasinin temel özellikleri;

  1.  Hâkimiyetin asıl sahibi halktır.
  2.  Kişi hak ve özgürlüklerine yer verilir.
  3.  Herkes tek ve eşit oy hakkına sahiptir.
  4.  Toplum içinde yaşayan insanlar eşit haklara sahiptir.
  5.  Yönetenler halk tarafından belli aralıklarla yapılan seçimler sonucunda göreve gelir.
  6.  Azınlıkta kalanların haklarına saygılı bir çoğunluk yönetimi sağlanır
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 264 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status