Deniz Nedir? Türkiye’nin Denizlerinin Adları – Denizin Sözlük Anlamları

Deniz Nedir?

Deniz, bir okyanus ile bağı olan ve büyük bir alanı kaplayan ve genellikle tuzlu olan su birikintisidir. Terim genellikle okyanus terimi yerine de kullanılır.

Denizler Dünya yüzeyinin % 70’ini kaplamaktadır. Yeryüzünde kapladıkları 1,338 milyar km³ hacimle dünya üzerindeki su varlığının % 96,5’ini oluşturmaktadırlar. Ancak, deniz suyu ortalama % 3,5 oranında tuz içerdiğinden, halen oldukça pahalı olan arıtma yöntemleri uygulanmadan içme suyu olarak kullanılamamaktadır. Denizler üzerinden gerçekleştirilen ticaret, hava yoluyla taşımacılığın gittikçe gelişmesine karşın, öneminden pek bir şey yitirmemiştir. Dünya ticaretinde aktarılan malların % 92’si, yılda 5,7 milyar ton, deniz yolu üzerinden taşınmaktadır.

Türkiye’nin Denizlerinin İsimleri?

1- Marmara Denizi
2- Karadeniz
3- Ege Denizi
4- Akdeniz

Sözlükte deniz?

1- Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2- Bu su kütlesinin belirli bir parçası.
3- Aydaki düzlükler.
4- Geniş alan.
5- Çokluk, yoğunluk.
6- Bir isim.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 348 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status