İstim Arkadan Gelsin Deyiminin Hikayesi, Öyküsü

İstim Arkadan Gelsin deyiminin hikayesi, öyküsü ve ortaya çıkışı nasıl olmuştur.

İstim Arkadan Gelsin deyimi önce yapılacak işleri yapayım, her işi oldubittiye getireyim, gerekli hazırlıklar, ihtiyaçlar sonradan tamamlansın gibi durumlardan dolayı ortaya çıkan bir deyimidir. Bu deyimden şunu anlamamız gerekiyor ki, ne olursa olsun hiçbir işi oldubittiye getirmemek lazımdır. Bir iş ancak bütün şartlar ve imkânlar tamamlandığında yerine getirilmelidir. Yoksa ondan yeteri kadar fayda elde edemeyiz.

İstim Arkadan Gelsin deyiminin hikayesi;

Zamanın İran şahı, Urumiye Gölü’nde saray hizmetlerinde kullanılmak için alınan bir istimbota binmiş. Fakat buhar kazanı hareket için yeterli buhar tutamadığından istimbot birkaç dakika hareket edememiş. Bu beklemeden canı sıkılan şah, kızgınlıkla neyi, niçin beklediklerini sormuş. Yanındakilerin, “İstim bekliyoruz şah hazretleri!” cevabı üzerine, istim kelimesinin ne olduğunu bilmeyen şah, köpürerek bağırmış:
– Canım bu ne saygısızlık? Bir istim için şah bekletilir mi? Biz gidelim, istim arkadan gelsin, demiş.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status