Dil Nedir? Dilin Özellikleri Konu Anlatımı

Dil – Dilin Anatomisi ve Dil Papilları

Tat alma duyu organımızdır. Ağız boşluğunda yer alan dilimiz, genişleyip kıvrılabilen, uzayıp daralabilen çizgili kaslardan yapılmıştır ve önü serbesttir. Arka kısımda ise dil kemiği ile alt çeneye bağlanmıştır. Dil, konuşmamızı, besin maddelerinin çiğnenirken ağızda çevrilmesini ve yutulmasını sağlar.

Dil, tat alma işini duyu hücrelerinden oluşmuş tat memecikleriyle (papilla) yapar. Papillaların içerisinde bulunan duyu hücrelerinin her biri bir ya da iki farklı tadı algılayabilecek şekilde özelleşmiştir. Bu nedenle dilin bütün yüzeyi her maddeyi aynı duyarlılıkla algılayamaz. Dilin ön kısmı tatlıyı, arka kısmı acıyı, ön yan kısımları tuzluyu, arka yan kısımları ekşiyi algılar. Bu bölgeler arasında kalan kısım tatlara karşı eşit duyarlılıktadır. Dil ayrıca besinlerin sıcaklık ya da soğukluklarının da algılanmasına yardımcı olur.

Anatomisi:

Corpus lingua: Dilin ucuyla kökü arasında kalan dil gövdesi.
Radix lingua: Dil kökü. Gırtlak kapağının önünde yer alan ve tonsilla linualis’i (folliculi linguales) taşıyan dil tabanı.
Dorsum lingua: Dil papillerini (papillae linguales) taşıyan dil sırtı.
Margo lingua: Dilin dişlere değen yan kenarları.
Apex lingua: Dil ucu.
Tunica mucosa lingualis:

Dil Papillaları:

Dil üzerindeki büyümüş bir papilla
Dile pürüzlü bir görünüm veren,dilin üst yüzeyinde ve yanlarında yer alan minik çıkıntılara verilen isimdir. İçlerinde tat tomurcukları bulundururlar. Bu tomurcuklar içerisinde ise tat hücreleri vardır.
Papillae filiformes: İpliksi papiller. Daha uzunca ve kalın olanına papillae conicae denir.
Papillae fungiformes: Mantar şeklindeki papil türü.
Papillae vallatae: Kısa ve daha geniş fungiform (mantar şekilli) papilla
Papillae lentiformes
Papillae foliatae: Dilin arka yan kenarında bulunan, tat tomurcuklarını içeren paralel yerleşimli çok sayıda yapraksı mukoza kıvrımı.

Tat tomurcuklar içerenler:

Dilin ön bölümlerinde bulunan mantarsı papillalar (Özellikle süt içtikten sonra daha da görünür hale gelirler)
Diğerlerine göre daha büyük ve daha az sayıda olan çanaksı papillala: Dilin arkasında ters bir V harfi biçiminde dizilmişlerdir.
Yapraksı papillalar: Dilin arka yanlarindadir. Mantarsı, çanaksı ve yapraksıdırlar.

Tat tomurcuğu içermeyenler:

Sayıca en çok olan ipliksi papillalar (Papillae filiformes): Neredeyse dilin tüm yüzeyini kaplarlar ve dokunma duyusuyla ilgili olarak görev yaparlar.
Folliculi linguales: Dil kümeleri. Dil mukozasının altındaki tonsillaların meydana getirdiği tepemsi çıkıntılar. Ortalarında birer oyuk/kanal bulunur.

Dil Kasları (Musculi linguale):

XII. Kafa çifti olan N.hypoglossus tarafından innerve edilen sekiz adet dil kası. İntrinsik kaslar dilin içinde yer alır. ekstrinsik kaslar ise, dil kemiği (os hyoideum) dan başlayıp dilde sona ererler ve yine dilin hareketlerinden sorumludurlar.

Ekstrinsik (Dil dışında bulunan) dil kasları;

M. genioglossus
M. hyoglossus
M.chondroglossus
M. styloglossus

İntrinsik (Dilin gövdesi içinde bulunan) dil kasla;

M.longitidinalis superior
M.longitidinalis inferior
M. transversus linguale
M.transversus enfilyoslam

Özellikleri:

  1. Fonasyon. Konuşma seslerinin diğer fonasyon organlarıyla birlikte oluşturmaya yardımcı olur.
  2. Tat alma: İnsan dilinin her yeri farklı tatları hisseder. Dil ucu “tatlı” , ucun hemen arkası “tuzlu”, dilin yanları “ekşi” ve arkası “acı” tatlarını hisseden algılayıcılar barındırır.
  3. Besinleri ağızda çevirerek çiğnemeye yardımcı olur.
  4. Besinleri yutulmak üzere boğaza gönderir.
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 89 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status