Dinamik Nedir? Dinamik Ne Demektir? Dinamiğin Prensipleri

Dinamik, cisimlerin farklı kuvvetlerden dolayı hareketlerinde meydana gelen değişiklikleri inceleyen bilim dalına denir. Diğer bir ifadeyle: Dinamik, harekete sebep olan ve hareketi değiştiren unsurları inceler.

Fizik biliminde Klasik mekaniğin branşlarından biridir. Denge durumundaki cisimlerin kuvvet dengesini inceleyen Statik diğer bir branşıdır. Bu alandaki çalışmalar daha çok, 17. yy başlarında yaşayan Sir Isaac Newton tarafından yapılmış ve sonuçlar, üç temel yasa ile ifade edilmiştir.

Dinamiğin Prensipleri Nelerdir

Dinamiğin Eylemsizlik prensibi:

Bir cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim o andaki konumunu korur. Yani duruyorsa durmaya, hareket ediyorsa sabit hızla hareketine devam eder. Örneğin virajı dönen bir araba içindeki insanların yana doğru hareketlenmeleri ve hareketli bir araba içindeki insanların frene basıldığında öne doğru hareketlerinin nedeni eylemsizliktir.

  • Dinamiğin Temel Prensibi:

Bir cisme ya da cisimlerden oluşan düzeneğe net bir kuvvet etki ederse cisim ivmeli olarak hareket eder.

Formül:

\overrightarrow{F} = m.\overrightarrow{a}\,\!

Burada;

F“: Hareket doğrultusundaki bileşke Kuvvet, Newton(N) biriminde.

m“: Harekete katılan cisimlerin toplam Kütle, Kilogram(kg) biriminde.

a“: Sistemin kazandığı İvme, Metre/Saniye2(m/s2) biriminde.

Hareketli bir cisme etki eden bileşke kuvvet, cismin hareketi ile aynı yönde ise cisim hızlanan, hareketine zıt yönde ise yavaşlayan hareket yapar.

  • Dinamiğin Etki-Tepki Prensibi:

Bir levhaya sertçe bir yumruk attığımızda levha bükülür ve elimiz acır. Bu olayda elimizi acıtan kuvvet tepki, levhayı büken kuvvet ise etkidir.

Yatay bir zemine konulan cisim zemine ağırlığı kadar bir etki kuvveti uygular. Cisim zeminde dengede ise ağırlığına tam olarak zıt yönde ve ağırlığı kadarlık bir tepki oluşur.

Dinamikde Sürtünme Kuvveti:

Sürtünme kuvveti harekete zıt yöndedir. “Mi” harfi sürtünme katsayısının sembolüdür.

Hareket eden veya harekete zorlanan bir cisme Sürtünme kuvveti etki eder. Sürtünmenin olmadığı bir ortam bulmak neredeyse imkansızdır. Hareket halindeki bir cizme uygulanan sürtünme kuvveti harekete zıt yöndedir.

Formül:

F_S = k.N\,\!

Burada;

FS“: Sürtünme Kuvveti, Newton(N) biriminde.

k” (Bazı kaynaklarda “\boldsymbol{\mu}” sembolü ile gösterilir): Sürtünme katsayısı, birimi yok.

N“: Tepki Kuvveti, Newton(N) biriminde.

Sürtünme kuvvetinin özellikleri nelerdir

  • Sürtünme kuvveti cismin yüzeye temas eden alanının büyüklüğüne bağlı değildir.
  • Sürtünme kuvveti hareket sağlayamaz.
  • Sürtünme katsayısı, cismin ve temas ettiği zeminin özelliklerine bağlı sabit sayı olup birimi yoktur.
  • Dengede duran fakat harekete zorlanan cisme uygulanan sürtünme kuvveti ise zorlayıcı kuvvete zıt yöndedir.

Dinamik Ne Demektir?

  1. Hareketli, her an değişebilen, duruk karşıtı.
  2. Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini inceleyen dalı, devim bilimi.
  3. Devimsel.
  4. Canlı, etkin, hareketli
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 232 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status