Dünya Felsefe Günüyle ilgili Kompozisyon örneği

Felsefenin yararı veya gerekliliği onun toplumsal-kültürel işlevi ve felsefenin tarihsel gelişimi ile ilgili olarak birkaç şey söylemek gerekir. Mongolfier kardeşler icat etmiş oldukları balonla ilk uçuşlarını yapmak istedikleri sırada gösteriyi izlemek için meydanda toplanan seyirciler arasından biri yanında bulunan tonton tavırlı, yaşlı, saygıdeğer bir baya dönerek biraz saf bir tavırla şu soruyu sorar: “İyi de bu ne işe yarıyor bayım?” Sözü edilen yaşlı bay – ki o sıralarda Fransa’yı ziyaret etmekte olan ünlü Amerikalı bilgin ve siyaset adamı Benjamin Franklin’dir – aynı ölçüde hoşgölürü bir şekilde gülümseyerek şu cevabı verir: “Yeni doğmuş bir bebek ne işe yarar bayım?”

Felsefe; insanı insan yapan ve bir hiç olmaktan kurtaran araştırma ruhunun, anlamlandırma, yorumlama ve değerlendirme etkinliğinin, önemli sorular sorma ve onlara ciddi olarak cevaplar arama özelliğinin, erdemli olma ve mutlu yaşama talebinin, kısacası bilgeliğe ulaşma özleminin en hakiki ifadesidir.

Dünya Felsefe Günü’nün okullarımızda kutlanmasının amacı; öğrencilere hem kendilerinin hem de çevrelerindeki diğer insan­ların karşılaştıkları sorunların çözümünde felsefi görüşlerden yarar­lanmaları ve insanın öncelikle kendi yaşamını anlamlandırması için felsefeye inanmaları gerektiğini anlatmaktır.
Felsefe, yaşamımızı anlamlı kılan en önemli etkinliklerden biridir. Yaşama felsefi bir bakış ile bakabilirsek, yaşamımızı daha anlamlı, daha değerli bir duruma sokabiliriz, Bunları beceremezsek başkala­rının istediği bir hayatı benimseyerek, ezbere yaşarız, Bu da insanı “kendisi” olarak değil, başkasının esiri, kölesi gibi yaşamaya yönel­tir, Oysaki insan, kendi onuru ve seçimi ile insanca yaşamanın ola­naklarını aramalı ve insanca yaşamayı gerçekleştirmelidir,

Öğrenciye bir problemi, bilimsel, ahlaksal ve siyasi bakımdan ele alarak inceletirken, İlk Çağdan günümüze kadarki tarihsel sü­reç içerisinde araştırma yapması öğretilir. Bu, öğrenciye kavram oluşturma, eleştirme, sorgulama, evrensel bakış açısı ve güncel problemlere çözüm üretebilme becerisi kazandırır. Tüm bilgi alan­larının en eskisi sayılan felsefe, hem kişisel ve toplumsal hayata yön verilmesine hem de çeşitli bilgi alanlarında araştırma yapa­rak ülke kalkınmasına katkıda bulunur.
Dünya Felsefe Günü nedeniyle felsefenin gündeme gelme­sinin pekçok yararı vardır. Dünyaya ve insanlara felsefeyle bak­manın önemi ve gerekliliği, bu günü kutlarken daha da anlam kazanacak ve bu konuda felsefenin katkısını ortaya koyacaktır. Dünya Felsefe Günü, öğrencilerin ve insanların yaşanılır bir dün­yayı kurmalarına olanak sağlayacaktır.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 208 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status