Dünyanın Şeklinin Yuvarlak Olduğunu Kim Buldu ve Nasıl Buldu

Dünyanın Yuvarlak olduğunu ilk Ferdinand Magellan deniz yoluyla ispat etmiştir.

Ferdinand Macellan 1480 İlkbaharı, Sabrosa, Portekiz doğumludur. Maktan Adası, Cebu, Filipinler), Portekizli denizci, gezgin ve kâşif. İspanya Krallığı’nın desteğiyle denize açıldı. Hikâyesi, bu seyahate eşlik eden Antonio Pigafetta’nın anılarını yazması sayesinde günümüze ulaşmıştır. Macellan ilk deniz yolculuğuna 1505 yılında, henüz 25 yaşındayken çıktı. Görevi Francisco de Almeida’yı Portekiz genel valisi olarak Hindistan’a götürmekti. Yerel bir kral üç yıl önce Vasco da Gama’ya vergi verdiği halde Almedia’ya vermeyi reddedince Macellan bu yolculuğunda ilk kez bir savaş görmüş oldu. Almedia bugünkü Tanzanya’da bulunan dönemin başkenti Kilwa’ya saldırıp bu bölgeyi ele geçirdi.

1506 yılında Macellan doğu Hindistan’a giderek Baharat Adaları’na keşif gezilerinde bulundu. Şubat 1509’da, Osmanlı Devleti’nin bölgedeki gücünün gerilemesinin başlangıcı olarak da görülen Diu Muharebesi’ne katıldı. 1510 yılında kaptanlığa getirildi, fakat bir yıl içinde doğuya izinsiz gemi götürmek yüzünden bu yetkisini kaybetti ve Portekiz’e geri dönmeye zorlandı. Macellan son yolculuğunu tamamlayamadan Filipinler’deki Mactan Savaşı’nda öldürüldü. Ancak daha önce ziyaret ettiği Baharat Adaları’nın ötesine giderek tüm meridyenlerden geçen ilk insanlardan olmayı başardı. Büyük Okyanus’a seferi esnasında okyanusu çok sakin gördüğü için “pasifik” (sakin) ismini veren, ayrıca Güney Amerika’da keşfettiği boğaza kendi ismi verilen Portekizli denizci Macellan, Büyük Okyanus’u aşan bir araştırma gezisi yapmış ilk insandır.

Dünyanın Yuvarlak Olduğunu İspatlamaya Çalışanlar;

İlk çağlarda insanlar fazla gözlem yapmadan Dünyanın düz olduğu fikrine kapılmışlar. Dünyanın yuvarlak olduğuna dair ilk bulgular bir rivayete göre Babilli gökbilimciler tarafından bulunmuştu. Bunun yanında kabul edilen ünlü matematikçi ve düşünür Pisagorun MÖ 500lü yıllarda Dünyanın yuvarlak olduğunu bildiği ve öğrencilerine öğrettiği. Ay tutulması sırasında Dünyanın Aya vuran gölgesinin dairesel olması ya da denizde uzaklaşan bir geminin ufuk çizgisinde yavaş yavaş kaybolması bu düşünceyi geliştirmekte etkili olmuş. Pisagordan yüzyıllar sonra Libyadaki Kyrene kentinde yaşayan Eratosthenes de bu konuda adı anılması gereken kişilerden. İskenderiyenin 800 km güneydoğusundaki Syenede yaz gündönümünde Güneş ışınlarının öğleyin dikey olarak düştüğünü bilen Eratosthenes İskenderiyede aynı tarih ve saatte Güneş ışınlarının dikeyden saptığını gözlemlemiş. Dünyanın yuvarlak olduğu düşüncesine bir kanıt olarak düşünebileceğimiz bu görüşten yola çıkarak yerkürenin çevresini de hesapladı. Son olarak 1521de tamamlanan bir deniz yolculuğuyla (kendisi yolculuğu bitiremeden ölmüşse de) Ferdinand Magellan Dünyanın çevresinde dolaşarak yuvarlak olduğunu kanıtlayan kişi olarak kabul edilir.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 679 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status