Erozyondan Korunma Yolları

Erozyondan Korunmak için Neler Yapılmalı

Erozyon çok kötü sonuçlar doğuran bir afettir. Erozyon doğal yollarla olabildiği kadar insanların yanlış bir şekilde doğaya verdikleri zararlardan dolayıda zararlarını görmektedir. Ancak alınabilecek bazı tedbirler ile Erozyondan korunulabilir ve vereceği zarardan en düşük seviyede etkilenmek mümkün.

Toprak erozyonu ve doğurduğu zararlar konusunda halk bilinçli değildir. Erozyonun zararlarının halka anlatılması için her türlü basın organından yararlanılmalı, erozyon konusunda gelecekte bilinçli bir toplum yetiştirilmesi için ilkokuldan itibaren gerekli eğitim verilmelidir. Sivil toplum örgütlerinin eğitim çabaları desteklenmelidir. Gerçekten son yıllarda , sivil toplum örgütlerinin sayısında bir artış olmuş ve bu konuda halkın bilgilendirilmesinde ve bilinçlendirilmesinde daha fazla gayret sarf edilmiştir. Yapılan çalışmalarda amaçlanan sonucun alınabilmesi ve alınan ödeneklerin doğru hedeflere kanalize edilebilmesi için faaliyet gösterilecek sahaların yasal statüsünün bilinmesi ile saha seçimindeki önceliklere uyulmalıdır.

Maddeler Halinde Erozyondan Korunma Yolları

 1. Ülkemizdeki araziler yetenek sınıflarına göre kullanılmalıdır.
 2. Tarlalar eğime yatay sürülmeli.
 3. Ağaç kesimlerine karşı tedbirler alınmalı.
 4. Çevrenin ağaçlandırılması, ormanların korunması gerekir. Ağaç kökleri toprağı tutarak sürüklenmesini önler, ağaç yaprakları yağmurun hızını azaltır.
 5. Baraj ve bentler yapılmalıdır.
 6. Rüzgar perdelikleri yapılmalıdır.
 7. Çiftçiler eğitilmelidir.
 8. Erken otlatılma önlenmelidir.
 9. Ağaçlandırma yapılmalıdır.
 10. Keçilerin otlatılması önlenmelidir.
 11. Dağınık alanlarda değişik yerleşmeyle birlikte ortaya çıkan tarla olayları engellenip, toplu köyler kurulmalıdır.
 12. TEMA vakfının çalışmaları desteklenmelidir.
 13. Doğayı ve doğal kaynakların koruma konusu devlet politikası olmalıdır.
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 1.035 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

Erozyondan Korunma Yolları (1 Yorum)

Yorum Yaz

 1. ahmet dedi ki:

  Daha çok yazaysın beeee¿¡£¡¿€¿£¿£¿¿£¿£¿

DMCA.com Protection Status