Frigyalıların Dini İnançları

Frigler Ana Tanrıça dinine tapınırlardı. Kökeni, Anadolu’da 10 7. bin yılı önceye kadar inen bu Ana Tanrıça, Friglerce Kubile (Hititlerde Kubaba, Lidyahlarda Kybele), Matar Kubile ya da Agdistis adlarıyla anılırdı. Bu tanrıçanın en büyük tapınma yeri Eskişehir yakınlarındaki Pessinus’tadır. Eskişehir-Afyonkarahisar arasındaki alan Friglerce kutsal olarak kabul edilmişti. Bu alanda bulunan birçok kaya anıtı Ana Tanrıça’ya adanmıştır. Friglerin kullandıkları bir başka dinsel yapı da doğuya bakan merdivenlerdir. Sunak olarak kullanılan bu yapıların Ana Tanrıça’nın oturduğu tahtlar olduğu kabul edilirdi. Ana Tanrıça kültürü İÖ 204′e kadar Anadolu’da etkinliğini sürdürdükten sonra Roma’ya taşındı.

Ana Tanrıça inanışına göre şekillenen Frig dini, Matar olarak anılan ünlü bir tanrıçayı da içinde barındırır. Bu, Frig dinine dair elde edilen bilgilere göre ilk tanrıçadır; yazılı kayıtlarında rastlanıldığı üzere Matar, Anne (mother) anlamına da gelmektedir.

Anadoluda önemli bir dini kült olan Kibele, Frig dininde de kendisine bir yer bulmuş ve yaşamaya devam etmiştir. Frig dinine göre dağlarda yaşadığına inanılan Kibele; genç kızların, doğanın, şehirlerin, bolluğun ve tarımın bir koruyucusuydu.

Frig dininin önemli merkezi ise günümüzde Eskişehir ilinin içinde yer alan, Yazılıkayadır. Frigler Yazılıkayaya bir çok kaya anıtı yapmıştır. Frig dini gereğince, başka uygarlıklarda olduğu gibi, Tanrıça Matar, kayalar arasına oyulan bir tapınakta kutsanmıştır.

Güneş Tanrısı Sabazios ve Ay Tanrısı Men, Friglerin önemli tanrılarından bazılarıdır. Frigler de Hititler gibi çok tanrıya inanırlardı en önemli tanrıçaları ise Kibele’dir.

Başlıca Frig tanrıları şunlardır;

  • Kibele: Ana tanrıça, toprak ve üretim ile ilgilidir.
  • Attis: Kibele’nin sevgilisi, tanrısallaştırılan ölümlü Attis
  • Sabazios: Trakya kökenli tarım tanrısı.
  • Men: Ay tanrısı
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 859 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status