Harita Çeşitleri – Büyük ve Küçük Ölçekli Haritalar ve Özellikleri

Harita Çeşitleri – Ölçeklerine Göre Harita Çeşitleri Nelerdir

Haritanın temel işlevi, bölgenin topografyası ya da ilişkili diğer konularda, jeolojisi, jeomorfolojisi, iklimi, trafiği, yeraltı kaynakları, değişik bakış açılarından ekonomisi vb. hakkında bilgi vermektir. Bu haliyle harita, insandan (haritayı üreten kartograf) insana (harita kullanıcısı) yer referanslı bilgi aktaran, genel olarak basılı bir iletişim aracıdır.
Haritaların, ülkenin değişik amaçlı kalkınmasında ve taşınmaz mal hukukunda kullanılmak üzere üretilmesi genellikle devletin temel görevlerinden biridir. Bu nedenle ülkemizde de büyük ölçekli topografik içerikli haritalar devlet eliyle üretilir, ya da ihale yoluyla özel firmaların üretmesi sağlanır.

Haritalar

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN ÖZELLİKLERİ:

a- Haritası çizilecek alan dardır.
b- Ayrıntı fazladır.
c- Ölçeğin paydasındaki rakam küçüktür.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN ÖZELLİKLERİ:

a- Haritası çizilecek alan geniştir.
b- Ayrıntı azdır.
c- Ölçeğin paydasındaki rakam büyüktür.

ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALAR

1. Büyük Ölçekli Haritalar

a. Plânlar: Ölçeği 1/20.000′e kadar olan haritalardır. Şehir imar plânları, kadastro haritaları bu türdendir.

b. Topoğrafya Haritaları: Ölçeği 1/20.000 ile 1/200.000 arasında olan haritalardır. Ulaşım haritaları ile topoğrafik, jeolojik, morfolojik haritalar bu türdendir.

Büyük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:

 1.  Paydası küçüktür.
 2.  Dar alanları gösterir.
 3.  Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır.
 4.  Küçültme oranı azdır.
 5.  Aynı alanı gösteren küçük ölçekli haritalara göre düzlemde daha fazla yer kaplarlar.
 6.  İzohipsler arası yükselti farkı azdır.
 7.  Bozulma oranı azdır.

2. Orta Ölçekli Haritalar

Ölçeği 1/200.000 ile 1/500.000 arasında olan haritalardır.

3. Küçük Ölçekli Haritalar

Ölçeği 1/500.000 den daha küçük olan haritalardır. Bu haritalar Dünya’nın, kıtaların, ülkelerin tamamını veya bir bölümünü gösterir.

Küçük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:

 1.  Paydası büyüktür.
 2.  Geniş alanları gösterir.
 3.  Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.
 4.  Küçültme oranı fazladır.
 5.  Aynı alanı gösteren büyük ölçekli haritalara göre düzlem üzerinde daha az yer kaplarlar.Küçültme
 6.  İzohipsler arası yükselti farkı fazladır.
 7.  Bozulma oranı fazladır.
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 227 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status