İstanbulun Fethi ve Nedenleri

İstanbulun Fethinin Nedenleri Maddeler Halinde

Türk tarihi ve dünya tarihi açısından oldukça büyük bir fetihdir İstanbulun fethi. İstanbulun fethi bir çağın açılıp bir çağın kapanmasına vesile olması büyüklüğünü gösteriyor bir açıdan da. Gelin bu büyük fethin nedenlerine birlikte bakalım.

1. Bizans’ın, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki ilerlemesine ve büyümesine engel olması
2. Bizans’ın Anadolu beyliklerini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtarak Anadolu’daki Türk birliğini bozmaya çalışması
3. Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtarak Osmanlı Devleti’nde taht kavgalarına neden olması
4. Bizans’ın, Avrupa-Hristiyan dünyasını kışkırtıp Haçlı Seferleri’ne zemin hazırlaması
5. Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantının sağlanabilmesi için İstanbul’un alınmasının gerekmesi
6. İpek Yolu’nun Avrupa’ya açılan koluna hakim olmak
7. Kara ve deniz ticareti bakımından İstanbul’un önemli bir konuma sahip olması
8. Boğazlar yolu ile ekonomik canlılığın mevcudiyeti
9. Anadolu ve Rumeli arasındaki askeri geçişin kolaylaştırılmak istenmesi
10. II. Mehmed’in, Hz. Muhammed’in; “İstanbul elbet fetholunacaktır. Ne güzel kumandandır o kumandan ve ne güzeldir o askerler” hadisine layık olabilme düşüncesi.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 7 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status