İyimserlikle ilgili Kompozisyon örneği

Kişilerin iyimser veya kötümser olması;olayları, durumları,objeleri birinci faktör kişinin ruh hali başta olmak üzere kültür,yer,zaman,statü ve rol faktörleriyle bileşkeli algılayışıdır(fenomen olarak isimlendiriliyor).Bu algılayış mutlak objektif olmayıp,subjektif ve görelidir. Fakat bu algılayışı kısır döngü gibi kişinin bakış açısından kaynaklanırken sonuç itibariyle kişinin kendisini,fiziki ve ruhi yapısını etkilemekte ve etkileme alanı genişleyerek çevresini ve olayları da etkilemektedir.

Aynı ortamda bulunan insanlar;aynı fiziksel çevre içinde bulunmakla birlikte;kişilerin duyumladığı dünya,yani algılama ve yaşantı dünyaları aynı değildir. Yani aynı fiziksel çevre içinde birbirinden farklı fenomenlere sahip insanlar var demektir. Örnek vermek gerekirse;aynı fiziksel çevre içinde bulunan iki kişi farklı objeler dikkatlerini çekmek durumu söz konusu olduğundan birisi uçmakta olan kargayı ve gak etmesini duyarken diğeri farkında olmayabilir. Alman Filozofu Edmund Husserl “kişinin farkında olması ile farkında olduğu şey arasında sıkı bir ilişkinin varolduğunu;her bilincin kendine özgü bir niyet geliştirdiği ve bu niyetinin de bilincinin neyi algılayıp nasıl anlamlandıracağını etkileyeceğini ifade etmektedir.

İnsanlar karşılaşmış oldukları güçlükleri ne şekilde ele aldıkları iyimserliğini veya kötümserliğini göstermektedir .İyimserleri ele aldığımızda;her türlü güçlüğe karşı kolayca karşı koyabilirler ve güçlükleri çok fazla önemsemezler,kendilerine güvenleri vardır ve hayata karşı kolayca mutlu bir tavır takınabilirler;hayattan çok fazla şey beklemezler,çünkü kendilerini iyi bir şekilde değerlendirirler ve kendilerini önemsiz yada ihmal edilmiş bir kimse olarak görmezler. Böylece hayatta karşılaşmış oldukları güçlükleri yalnızca kendilerinin zayıf ve güçsüz olduklarına inanmalarını haklı gösterecek yeni kanıtlar olarak gören başka tipten insanlarla karşılaştırıldıklarında,bu gibi iyimser kimseler güçlüklere daha kolay katlanabilirler. Daha güç durumlarla karşılaştıkları zaman ise;hataları düzeltmenin her zaman mümkün olduğunu düşünürler. İyimserleri tavır ve hareketlerinden hemen tanımak mümkündür. Ürkek değildirler;açık ve serbest bir şekilde konuşurlar;ne alçak gönüllüdürler,ne de kendilerini engellenmiş ve tutuk hissederler. Bu gibi kimselerin bir heykelini yapmak isteseydik,onları kolları açık,başka insanları kucaklamaya hazır bir halde gösterirdik. Başkaları ile ilişki ve dostluk kurmada hiçbir güçlük çekmezler,çünkü güvensiz değildirler. Konuşmaları tutuk değildir;tavırları,hareketleri,yürüyüşleri tabii ve rahattır. Bu tipin katıksız örneklerine çocukluğun ilk yılları dışında seyrek olarak rastlanır;bununla birlikte,iyimserliğin ve sosyal ilişkiler kurma yeteneğinin bir çok dereceleri vardır ki,bizi yine de tatmin edebilmektedir.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 123 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status