Kinematik Nedir? Kinetik ve Kinematik Arasındaki Fark

Kinematik, cisimlerin hareketlerini yörünge, hız, ivme, sebep ve tesirlerini göz önüne almadan inceleyen mekaniğin bir koludur.

Kinematik, hareketin ve ondan doğan hız ve ivmenin anlaşılmasıyla kavranabilir. Hareket bir cismin sürekli, bir noktadan diğer bir noktaya olan yer değiştirmesidir. Hareketin en basiti, bir pompadaki pistonun hareketi gibi doğrusal harekettir. Diğer bir tür hareket de bir eğri boyunca olan yer değiştirme sonucu ortaya çıkar. Gezegenler ve uyduların yörüngelerinde bu tür bir harekete rastlanır.

Hareketin anlatılmasında ve incelenmesinde vektörlerden istifade edilir. Çünkü, yer değiştirme, hız ve ivme vektörel birer büyüklüktür. Vektör, başlangıç noktası belirli ve ucunda ok işareti olan bir doğru parçasından ibarettir. Alınan yol, geçen zamana bölünerek ortalama hız bulunur. Bir cismin yörüngesindeki bir noktadaki hız, ani hız olarak tarif edilir. Eğer bir cisim sabit bir hızla hareket etmiyorsa, ivmeleniyor demektir. İvme, hızda birim zamanda meydana gelen değişikliktir. Örneğin, serbest düşme hareketinde ortaya çıkan yerçekimi ivmesinin değeri yaklaşık olarak 9,81 m/s²dir.

Kinematik Ne Demektir?

  1. Cisimlerin hareketlerini yörünge, hız ve ivme vb. konular bakımından inceleyen mekanik kolu, sinematik.
  2. Hareket bilimi. Hareket ile birleşen referans kuvvetler olmadan, cisim ve taneciklerin hareketinin incelenmesi.

Kinetik ve Kinematik Arasındaki Fark:

  • Kinematik; kuvvetlerin hareket üzerindeki tesirini düşünmeden, hareketin geometrisini inceler.
  • Kinetikse; hareketi sağlayan kuvvet verildiğinde ortaya çıkan hareketi kuvveti de irdeleyerek inceler.
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 1.137 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status