Kitle İletişimiyle ilgili Kompozisyon örneği

Kitle iletişimi, psikoloji, sosyoloji, siyaset, ekonomi gibi sosyal ve davranış bilimlerine göre yeni bir alandır. Kitle iletişimi geniştir ve sadece bir gruba değil; yerel ve uluslar arası topluluklara da seslenir.

Kitle iletişiminde izleyici kitle, kimliği olmayan bir topluluktur yani okul, dernek, iş yeri gibi toplumsal kimlikleri birleştiren özellikleri içermez. İzleyici ile olan iletişim ise tek yönlüdür. İzleyicinin yanıt verme olasılığı iletişime karar verenlerin düzenlemesiyle gerçekleşir. Mesela bir televizyon programına stüdyoda izleyici olarak katılabilmek, iletişimi düzenleyenlerin kararıdır, izleyicilerin değil. Kitle iletişiminde görüş bildirmek, iletişimin denetlenmesiyle ilgilidir.

İletişim araçlarının iletilerinin izleyici topluluğu üyelerinin kişilik özelliklerine göre belirli uyarılma nitelikleri olduğu kabul edilerek, izleyici topluluklarının gösterdikleri çeşitliliğin değerlendirmeye alınması amaçlanmaktadır. Bu, kısacası karmaşık uyarılara karşı farklı kişilerinin tepkilerinin de farklı olacağını da anlatmaktadır. İletişim araçları davranış biçimlerini dolaylı olarak etkilemektedirler. Bu kitle iletişim araçlarının etki gücüne gösterilen ilginin canlı kalmasına yardımcı olan temel süreçlerden birisini ortaya çıkaran önemli bir belirlemedir. Çünkü , inşa edilmiş bir dünya ve toplumsal yaşam imgesi ile sosyal gerçekliğin tanımlarını sağlayarak kitle iletişim araçların bilinç üzerinde doğrudan etkide bulundukları düşüncesini içermektedir. Gerçekten de izleyici toplulukları üyeleri, kendileri ve sosyal dünyaları hakkındaki bilgileri iletişim araçlarıyla toplumun kendilerine sunuç biçimlerinden öğrenirler. Yaşamdan uygun davranma için gerekli bilgileri iletişim araçları sağlarlar ve bu bilgiler zaman içinde uzun bir toplumsallaşmış süreciyle birikirler. İletişim araçlarının bireyler üzerinde etkileri sadece dolaylı değildir. Birey bu etkilere çok önceleri, geçmişte de uğramış olabilir. Böyle bir sürecin incelenmesinin zorluklarını dile getirmeye bile gerek yoktur. Ancak böylece hiç olmazsa dikkatimiz iletişim araçlarının içeriğine, zaman içinde tutarlı olup olmadıklarına bakılması gereğine ve değişik iletişim aracı kaynaklarına yönelmiş olmaktadır.

Kitle iletişim araçları bireylerin siyasal sistem üzerine bilgilerini de bu sisteme bağlılıklarına etkileyebilirler. Bu etkileme iletişim aracının yapısının değişmesine bağlı olarak zaman içinde gerçekleşebileceği belirli insan ya da konuları iletişim araçlarında yer buluşuyla da olabilir.

Basın, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları toplumsal iletişimi güçlendirdi. Bu araçlar kitlesel boyutta haberleşmeyi sağladığı gibi, dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen olaylardan da anında haberimiz olmasını sağladı ve hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Sadece haberleşmek değil, eğlence gibi bir hizmet de vermektedir. Diziler, filmler, yarışma programları yayınlayarak halkın ilgi alanlarına da hitap etmektedir.

Yaşamın önemli bir parçası haline gelen kitle iletişimi, toplum hayatında yüksek bir değer kazanmıştır. Özellikle geniş kitlelere seslendiği için önemli olan kitle iletişim araçları iletişimin önemli bir parçası haline gelmiştir.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 205 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status