Küme Nedir? Küme Kavramları Nelerdir

Küme, “nesneler topluluğu veya yığını” olarak tanımlanan bir matematik terimi. Bu tanımdaki “nesne” soyut ya da somut bir şeydir; fakat her ne olursa olsun iyi tanımlanmış olan bir şeyi, bir eşyayı ifade eder. Örneğin, “Tüm canlılar topluluğu”, “Dilimiz abecesindeki harflerin topluluğu”, “Masamın üzerindeki tüm kâğıtlar” tümcelerindeki nesnelerin anlaşılabilir, belirgin oldukları, kısaca iyi tanımlı oldukları açıktır. Dolayısıyla bu tümcelerin her biri bir kümeyi tarif eder. O halde, matematikte “İyi tanımlı nesnelerin bir topluluğuna küme denir” biçiminde bir tanımlama sezgisel olarak ilk başta yeterli olacaktır.

Tanımda geçen nesne sözcüğü aslında yeterince açıklık ifade eden bir sözcük değildir. Ama sezgisel olarak, kümeyi oluşturan nesnelerin iyice tanımlı olduklarını; yani belirgin, başka nesnelerden ayırdedilebilir şeyler olduklarını düşünüyoruz demektir. Bir bakıma, bir kümeyi oluşturan nesnelerin tek tek neler olduklarını düşünmekten çok, bir arada düşünebilir olmaları önemsenir.

Bir kümeyi oluşturan nesnelere o kümenin öğeleri veya batısal terimi ileelemanları adı verilir. Güneş, evrendeki yıldızlar kümesinin bir öğesidir. Bir kümenin öğesi olan bir nesneye o kümenin içindedir ya da kümeye aittir denir. Küme tanımına göre bir öğe ya kümenin içindedir ya da değildir.

Küme Kavramları

 1. Eğer a elemanı A kümesine aitse bu ifade a 7b327af63e7c8eee3ba86fe1a4c7cff0A diye; değilse ab241ba217976de2679a6fdd0e99350c9A gösterilir.
 2. A kümesinin eleman sayısı belirtilirken s veya m ifadesi kullanılır.
 3. A ile B’ nin kesişimi A 096249664ae745478eaf33d3ccf96078 B şeklinde gösterilir.
 4. A ile B’ nin birleşimi A d3ead5ae181602085f5c1f2ec3ce0dac B şeklinde gösterilir.
 5. A’ nın B’den farkı A/B , B’nin A’dan farkı B/A olarak gösterilir.
 6. Eğer A kümesinin elemanlarının aynısı B kümesinde de varsa A 425c213c42d56c81945b459b30f02246B(A,B’nin alt kümesidir.) veya B 1ad3ef5ca8da2adc2a9e7cd396ff0824A(B, A’yı kapsar.) ifadesi kullanılır. Eğer yoksa sembollerin üstüne bir çizik atılır.
 7. Hiçbir öğesi bulunmayan kümeye boş küme denir ve { } şeklinde gösterilir.
 8. Bütün kümelerin alt kümesidir.
 9. Bütün kümeleri kapsayan kümeye evrensel küme denir. ve E şeklinde gösterilir.Bu kavram görecelidir çünkü bazen sadece bulunduğu alanda evrensel küme olarak gösterilir
 10. Eğer s=s ise A, B kümesine denktir.Eğer elemanları aynıysa ‘eşit'(A922de5a8afd4fb0359b28c23e20f999fB),hiçbir elemanı aynı değilse ayrık küme olurlar.(AB)
 11. E kümesinde A’dan ayrık olan elemanlar gösterilirken bu elemanlar A’nın tümleyeni kümesinde toplanır.(b19fd40534612d3b2f375c33defc6294)(A’nın üstünde bir virgül veya kısa çizgi.)

Küme kavramının matematiğe Georg Cantor (1845-1918) ile girdiği kabul edilir. Elbette Cantor’dan önce de, adına küme denilmese de, matematikçiler bu kavramı yer yer örtülü bir şekilde kullanıyorlardı. Cantor, kümeler kuramının temellerine ilişkin kapsamlı soruları ortaya koydu. Onun çalışmaları ve sorularından yola çıkarak matematiğin temelleri incelendi, araştırıldı, çıkmazları keşfedildi, paradokslarından temizlendi. Bu gelişmeler, matematiğin ve özellikle formalist akımın 20. yüzyılın ilk yarısında büyük ürünler vermesini sağladı. Bunun etkisiyle, Türkiye’de örgün öğretim programlarına “Modern Matematik” olarak adlandırılan konular dahil edildi.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 94 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status