Kuramsal (Teorik) Fizik Nedir? Ünlü Fizikçiler

Kuramsal (Teorik) Fizik Nedir?

Kuramsal fizik veya Teorik fizik doğada gerçekleşen olaylar üzerine tahmin yürütmek, onları açıklamak ve akla yakınlaştırmak için fiziğe ait matematiksel modeller ve soyutlamalar kulanan fiziğin bir alt dalıdır. Kuramsal fizik, matematiğin fazlasıyla kullanılmasından dolayı matematiksel fizik olarak da adlandırılır. Bilimdeki ilerlemeler genellikle deneysel çalışmalar ve teori arasındaki etkileşime bağlıdır. Bazı durumlarda kuramsal fizik matematiksel kalıplara sıkıca yapışırken, deney ve gözlemlere çok az ehemmiyet verir. Örnek olarak, Albert Einstein özel göreliliği geliştirirken, Maxwell denklemlerini değişmez olarak kabul eden Lorentz dönüşümleri ile ilgileniyordu. Fakat anlaşılıyor ki, dünyanın ışıldıyan eter içindeki seyahati üzerine yapılan Michelson-Morley deneyi ile pek ilgilenmiyordu. Diğer taraftan Einstein, bir kuramsal formülasyon olmadan gerçekleştirilen fotoelektrik etkiyi açıkladığı için Nobel Ödülüne layık görülmüştü.

Kuramsal Fizikciler

Fiziksel kuram bir fiziksel olayın modelidir. Bir fiziksel kuramın doğruluk derecesi, kuramın önerdikleri ile deneysel gözlemlerin ne kadar uyum içerisinde olduğuna bakılarak anlaşılır. Bir fiziksel kuramın kalitesi ise, yeni gözlemlerle doğrulanabilir tahminler yapabilmesi ile ölçülür. basit aksiyomlarla açıklanamaz. Fiziksel teori matematiksel teoremden farklıdır; fiziksel teoriler gerçeği modeller, gözlenenleri ifade eder ve yeni gözlemler hakkında tahminde bulunurlar.

Fiziksel kuram değişik ölçülebilir değerler arasındaki bir ya da birden fazla bağı içerir. Archimedes bir geminin kendi kütlesi kadar bir su ile yer değiştirerek yüzdüğünü farketmiş; Pythagoras titreşen bir telin uzunluğu ile telin ürettiği müziksel ton arasında bir ilişki olduğunu anlamıştır. Ayrıca bir diktörtgenin köşegen uzunluğunun nasıl hesaplanacağını bulmuştur. Görünmeyen parçacıkların hareketleri ve pozisyonları ile ilgili belirsizliğin ölçüsü olan entropy; enerji ile hareketin sürekli değişmediğini öne süren kuantum mekaniksel yaklaşım fiziksel kuramla ilgili diğer örneklerdir.
Bazen salt matematiksel sistemlerin sağladığı bir bakış açısı fiziksel sistemlerin nasıl modelleneceği hakkında ipuçları verebilir; örneğin Riemann uzayın bükülebilir olduğunu ifade etmişlerdir.

Önemli Kuramsal Fizikçiler

 1. Christiaan Huygens (1629-1695)
 2. Isaac Newton (1643-1727)
 3. Leonhard Euler (1707-1783)
 4. Joseph Louis Lagrange (1736-1813)
 5. Pierre-Simon Laplace (1749-1827)
 6. Joseph Fourier (1768-1830
 7. Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796-1842)
 8. William Rowan Hamilton (1805-1865)
 9. Rudolf Clausius (1822-1888)
 10. James Clerk Maxwell (1831-1879)
 11. J. Willard Gibbs (1839-1903)
 12. Hendrik A. Lorentz (1853-1928)
 13. Max Planck (1858-1947)
 14. Albert Einstein (1879-1955)
 15. Niels Bohr (1885-1962)
 16. Werner Heisenberg (1901-1976)
 17. Max Born (1882-1970)
 18. Erwin Schrödinger (1887-1961)
 19. Louis de Broglie (1892-1987)
 20. Wolfgang Pauli (1900-1958)
 21. Enrico Fermi (1901-1954)
 22. Paul Dirac (1902-1984)
 23. Eugene Wigner (1902-1995)
 24. Robert Oppenheimer (1904-1967)
 25. Sin-Itiro Tomonaga (1906-1979)
 26. Hideki Yukawa (1907-1981)
 27. Lev Landau (1908-1967)
 28. Julian Schwinger (1918-1994)
 29. Richard Feynman (1918-1988)
 30. Chen Ning Yang (1922- )
 31. Abdus Salam (1926-1996)
 32. Freeman Dyson (1923- )
 33. Murray Gell-Mann (1929- )
 34. George Sudarshan (1931- )
 35. Sheldon Glashow (1932- )
 36. Steven Weinberg (1933- )
 37. Stephen Hawking (1942- )
 38. Michio Kaku (1947- )
 39. Jacob Bekenstein (1947-)
 40. Edward Witten (1951- )
 41. Feza Gürsey (1921-1992)
 42. Erdal İnönü (1926-2007)
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 49 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

Kuramsal (Teorik) Fizik Nedir? Ünlü Fizikçiler (1 Yorum)

Yorum Yaz

 1. Selda dedi ki:

  Hiç yardımcı olmadnz bor bilginin arkasinda hemen devamıvar çoooooooooooooooooook sacma

DMCA.com Protection Status