Kütle ve Ağırlık Arasındaki Fark Nedir?

Teraziye çıkıp tartıldıktan sonra mesela 80 kilo geldiniz ve kendi kendinize dediniz ki kilom 80 olmuş. Peki yanlış biliyorsunuz desek. 80 kilo kilogram sizin ağırlığınız değil kütlenizdir. Kütle en basit tanımı ile canlı veya cansız bir cisimdeki madde miktarıdır. Bu da kilogram ile ölçülür. Yani kilogram ağırlığın değil kütlenin ölçüsüdür. Ağırlığın ölçü birimi Newton’dur. 1 kg = 10 Newton. Yani 75 kg. olan bir insanın kütlesi 75 kg. ağırlığı 750 Newton’dur. Ağırlık yerçekimi kuvveti neticesinde oluşur. Bu nedenle Dünya’da 750 Newton olan bir kişi Ay’da bunun altıda biri ağırlıktadır. Ama kütle sabittir, nereye giderseniz gidin değişmez. Kütlenin daha bilimsel bir tanımı maddenin inertia’sıdır. Yani maddeye bir kuvvet uyglandığında o maddenin harekete karşı gösterdiği direnç kütlenin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Bu da yerçekimi kuvvetini bulup tanımlamış olan ünlü İngiliz fizikçi ve matematikçi Isaac Newton’ın ( 1643 – 1727 ) ünlü formülü F = m.a ( kuvvet = kütle x ivme) formülünden türetilebilir : m = F / a yani kütle = kuvvet / ivme.

KÜTLE: Değişmeyen madde miktarıdır.Birimi kg dır.Maddenin kütlesi bulunduğu yere göre değişmez hep aynıdır.

AĞIRLIK: Kütleyi etkileyen yerçekimi kuvvetidir.Birimi newton dur.Maddenin ağırlığı bulunduğu yere göre ( Yer çekimi ivmesinin değerine) değişir.Örneğin Dünyada ağırlıği 60 newton olan bir cismin aydaki ağırlığı 10 newton ,dünyadan daha büyük gezegende daha fazladır.Yer çekiminin olmadığı uzayda ise ağırlık sıfırdır.Kütle ise heryerde aynıdır.

Kütleler birbirlerini etkiler ve bu etkileşim kütleçekimi kuvveti dediğimiz olaydır. Senin ya da benim ya da herhangi bir cismin üzerinde durduğu gezegenden dolayı hissettiği kütleçekim kuvvetine o cismin ağırlığı diyoruz. Dolayısıyla ağırlık bulunduğumuz gezegene bağlıdır ve hatta gezegene doğru hızlanıp yavaşlamamıza da bağlıdır. Eğer gezegene doğru hızlanıyorsak ağırlığımız azalır ve hatta sıfır bile olabilir. Ama asla kilo kaybetmeyiz. Sadece hissettiğimiz kütleçekimi miktarı azalmıştır. Kütle ise cismi meydana getiren madde miktarıdır (elektron, proton ve nötron). Kütlenin başka bir açıklaması da şöyledir; Bir cisme uygulanan kuvvet aynı oranda ivmeye neden olur (F~a). Bu eşitliği sağlayan orantı sabitine de kütle denir (F=ma). Yani kütle cismin hızlanmasına direnç gösteren büyüklüktür diyebiliriz.

Kütle değişmeyen madde miktarıdır. ağırlık ise kütlenin yer çekimi ivmesiyle çarpılmış şeklidir..( G=mg ) ağırlık yerçekimi ivmesinin dünyanın herhangi bir yerde( yada uzayda , başka bir gezegende örn. AY ) değişmesiyle değişir.. yani değişkendir.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 173 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status