Kuvvet Ne Demektir? Kuvvet Çeşitlerine Örnekler

Kuvvet Ne Demektir?

Fiziksel güç, takat
Güç
Şiddet, zor, cebir.
Yetke, erk, nüfuz.
Dayanıklı olma durumu, tahammül, mukavemet.
Bir ülkenin savaşçı silahlı kuruluşları veya gücü
Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik.
Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2’nin kuvvetini gösterir.
Bir cismin durgunluk ya da devinim durumunu değiştirebilen yönleçsel nitelikli etki. anlamdaş gürelik.
Bir cismin durgunluk ya da devinim durumunu değiştirebilen yönleçsel nitelikli etki. anlamdaş gürelik.
Bir cismin durma ya da devinim durumunu değiştiren dış etken. (SI birimi newton’dur).
1. güç, kudret, takat, sıhhat, sağlamlık. 2. bir hükümetin askeri gücü.
Sükunette bulunan cisimleri harekete, hareket ettikleri sükunete getirmeğe muktedir olan sebeb. (Kuvvet, te’sir ettiği cisimlerin haricindedir.)

Kuvvet Türlerine Örnekler

  • Kas kuvveti,
  • Manyetik kuvvet,
  • Suyun kaldırma kuvveti,
  • Havanın kaldırma kuvveti,
  • Yer çekimi kuvveti,
  • Sürtünme kuvveti,
  • Rüzgâr kuvveti,
  • Buhar kuvveti.
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 92 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status