Manzume Nedir?

Özellikle duyguların, hislerin anlatıldığı yazı biçimidir. Dizelerden (mısralardan) oluşur. Dizeler alt alta sıralanır. Ölçü ve kafiyesi (uyağı) bulunur. Böyle yazılara manzume denir. Manzumelerin duygu ve heyecan yönünden yeterli olup bir sanat değeri taşıyanlarına şiir denir. Klasik Türk Edebiyatında bütün şairler tarafından ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sanatlı sözlere manzum denir. Dizeler halinde yazılan yazılara verilen ad. dizeler halinde yazılan, uyaklı ve ölçülü olan her yazıya manzum yazı denir, ancak her manzum yazı şiir değildir. bir manzum yazının şiir değeri taşıyabilmesi için duygu ve heyecan yönünden yeterli olması, sanat değeri taşıması ve okuyan kişi üzerinde güzel duygular uyandırması gerekir.

  1.  Ölçülü ve uyaklı manzum parçalardır.
  2.  Öğretici konular ve akılda kolay kalması istenen düşünceler bu nazım şekliyle yazılır.
  3.  Estetik kaygı taşımazlar.
  4.  Çağrışım yönü ve imgeleme zayıftır.
  5.  Manzum hikayeler birer manzumedir.
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 119 viewsYorum Yazın
Etiketler: /

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status