Matematiksel Kısaltmalar ve Sembolleri

Matematiksel kısaltmalar ve sembollleri nelerdir. Matematiksel kısaltmalar nelerdir. Matematiksel kısaltmalar.

AC – Seçimin Aksiyomu.
adj – bir matrisin adjugate.
a.e. – hemen hemen her yerde
Ai – Airy fonksiyonu.
Alt – alternatif grup (Alt(n) ayrıca Anolarak yazılır.)
arccos – ters kosinüs fonksiyon.
arccosec – ters kosekant fonksiyon. (Ayrıca arccsc yazılır)
arccot – ters kotanjant fonksiyon.
arccsc – ters kosekant fonksiyon. (Ayrıca arccosec yazılır)
arcosech – ters hiperbolik kosekant fonksiyon. (Ayrıca arcsch yazılır)
arcosh – ters hiperbolik kosinüs fonksiyonu.
arcoth – ters hiperbolik kotanjant fonksiyonu.
arcsch – ters hiperbolik kosekant fonksiyonu. (Ayrıca arcosech yazılır)
arcsec – ters sekant fonksiyonu.
arcsin – ters sinüs fonksiyonu.
arctan – ters tanjant fonksiyonu.
arg – argument of a complex number.
arg max – maksimumun argümanı.
arg min – minimumun argümanı.
arsech – ters hiperbolik sekant fonksiyonu.
arsinh – ters hiperbolik sinüs fonksiyonu.
artanh – ters hiperbolik tanjant fonksiyonu.
a.s. – neredeyse kesin
Aut – otomorfizm grubu.
Bi – ikinci tür Airy fonksiyonu.
Card – bir kümenin kardinalitesi .(Card(X) ayrıca #X, ♯X veya |X| olarak yazılır.)
cdf – birikimli dağılım fonksiyonu.
char – bir halka için karakteristik.
Chi – hiperbolik kosinüs integral fonksiyonu.
Ci – kosinüs integral fonksiyonu.
cis – cos + i sin fonksiyon.
Cl – topolojik kapalılık.
cod – ko-domen. (Ayrıca codom. yazılır.)
codom – ko-domen. (Ayrıca cod. yazılır.)
cos – kosinüs fonksiyon.
cosec – kosekant fonksiyon. ( ayrıca csc olarak yazılır.)
cosech – hiperbolik cosecant fonksiyon. (ayrıca csch olarak yazılır.)
cosh – hiperbolik kosinüs fonksiyon.
cot – kotanjant fonksiyonu.
coth – hiperbolik kotanjant fonksiyon.
cov – rastgele değişkenlerin bir çiftinin eşdeğişintisi.
csc – kosekant fonksiyonu. ( ayrıca cosec olarak yazılır.)
csch – hiperbolik kosekant fonksiyonu. (ayrıca cosech olarak yazılır.)
curl – bir vektör alanının curl’u. (ayrıca rot olarak yazılır.)
deg – bir polinomun derecesi. (ayrıca ∂ olarak yazılır)
DNE – bir ifade için bir çözüm mevcut değildir, veya tanımsızdır. Genellikle limitler ile ve integrallerle kullanılır.
dom – bir fonksiyonun domeni.(Daha genel olarak, Veya, bir ilişki)
End – endomorfizmlerin kategorisi.
Ei – üstel integral fonksiyon.
Eqn – denklem.
erf – hata fonksiyonu.
erfc – Tamamlayıcı hata fonksiyon.
exp – üstel fonksiyon. (exp x ayrıca ex olarak yazılır.)
Ext – Ext funktor.
ext – eksterior.
FOL – birinci-derece mantık.
Frob – Frobenius endomorfizmi.
Gal – Galois grubu. (Ayrıca Γ. olarak yazılır)
gcd – iki sayının en büyük ortak böleni (ayrıca hcf. olarak yazılır.)
GF – Galois alanı.
GL – genel doğrusal grup.
glb – büyük alt sınır. (ayrıca inf. olarak yazılır)
grad – bir skaler alanın gradyanı.
hcf – iki sayının enbüyük ortak çarpanı. (ayrıca gcd olarak yazılır .)
HOL – yüksek-seviyeli mantık.
Hom – Hom funktor.
iff – ancak ve ancak.
iid – bağımsız ve aynı dağılımlı rasgele değişkenler.
Im – ya da bir fonksiyonun görüntüsü veya bir karmaşık sayının sanal kısmı ( hangi de yazılır \Im).
inf – bir kümenin infimum. (ayrıca glb. olarak yazılır )
int – interior.
Ker – çekirdek.
lcm – iki sayının en küçük ortak katları.
lerp – doğrusal aradeğerleme.
lg – common logarithm (log10) veya binary logarithm (log2).
LHS – bir denklemin sol-tarafı.
Li – offset logaritmik integral fonksiyonu .
li – logaritmik integral fonksiyon veya doğrusal bağımlılık.
lim – bir dizinin veya bir fonksiyonun limiti.
lim inf – alt limit.
lim sup – üst limit.
ln – doğal logaritma, loge.
log – logaritma. ( Bir simge olmadan, bu da anlamına gelebilir log10 veya loge.)
logh – doğal logaritma, loge.
LST – küme teorisinin dil
lub – en küçük üst sınır.
max – bir kümenin maksimumu.
min – bir kümenin minimumu.
mod – modül.
mx – matris.
NAND – mantıkta ve-değil.
No. – sayı.
NOR – mantıkta veya-değil.
NTS – göstermek gerekir.
ord – bir iyi-sıralı kümenin sıra sayısı .
pdf – olasılık yoğunluk fonksiyonu.
pf – kanıt.
PGL – izdüşümsel genel doğrusal grup.
pmf – olasılık kütle fonksiyonu.
Pr – bir olayın olasılığı. (Bkz olasılık teorisi.Ayrıca P veya \mathbb{P}.)
PSL – izdüşümsel özel doğrusal grup.
QED – “Quod erat demonstrandum”, kesin bir kanıt sonunda kullanılan latince bir deyim.
QEF – “quod erat faciendum”, bazen bir yapım sonunda kullanılan latince bir deyim.
ran – bir fonksiyonun aralığı
Re – bir karmaşık sayının gerçel kısmı. (Ayrıca \Re yazılır.)
resp – sırayla.
RHS – bir denklemin sağ-tarafı.
Rk – rank.
rng – non-unital halka.
rot – bir vektör alanının rotor (Ayrıca curl.olarak yazılır)
RTP – kanıtlamak için gereklidir.
RV – Random Variable. (veya R.V.olarak)
sec – sekant fonksiyonu.
sech – hiperbolik sekant fonksiyonu.
seg – [1]’in başlangıç bölümü
sgn – signum fonksiyon.
Shi – hperbolik sine integral fonksiyon.
Si – sine integral fonksiyon.
sin – sine fonksiyon.
sinc – sinc fonksiyon.
sinh – hiperbolik sine fonksiyon.
SL – özel doğrusal grup.
Soln – solusyon.
Sp – bir vektörler kümesinin doğrusal germesi. (Ayrıca köşeli parantez ile yazılmış.)
Spec – bir halka spektrumu.
st – öyle veya böyle.
STP – kanıtlamak için yeterli [öyle].
sup – bir kümenin supremumu (Ayrıca lub yazılır)
supp – bir fonksiyona destek.
Sym – simetrik grup (Sym(n) Ayrıca Sn olarak yazılır.)
tan – tanjant fonksiyonu.
tanh – hiperbolik tanjant fonksiyonu.
TFAE – Aşağıdakine eşdeğerdir.
Thm – teorem.
Tor – Tor funktor.
Tr – iz, ya daalan izi, veya Bir matris veya doğrusal dönüşümün izi.
undef – bir işlev veya ifade tanımsızdır
var – bir rassal değişkenin varyansı .
W^5 – bizim ne istediğimiz oldu.Q.E.D. eşanlamlısı
walog – genellik kaybı olmaksızın.
wff – iyi biçimli formül.
whp – yüksek olasılıkla.
wlog – genellik kaybı olmadan.
WMA – varsayabiliriz.
WO – iyi sıralı kümesi.
wrt – göre veya ile ilgili olarak.
WTP – kanıtlamak istiyorum.
WTS – göstermek istiyorum.
XOR – mantığı içinde özel veya.
ZF – küme teorisinin Zermelo–Fraenkel aksiyomları.
ZFC – küme teorisinin Zermelo–Fraenkel aksiyomlar (seçimin aksiyomları ile)

MATEMATİKSEL KISALTMALR VE SEMBOLLERİ

 EBOB
 en büyük ortak bölen
 EKOK
 en küçük ortak kat
 m
 metre
 m2
 metrekare
 m3
 metreküp
 br2
 birimkare
 a
 ar
 daa
 dekar
 ha
 hektar
 L
 litre
 km
 kilometre
 cm
 santimetre
 mm
 milimetre
 mL
 mililitre
 kg
 kilogram
 g
 gram
 mg
 miligram
 t
 ton
 h
 yükseklik
 R
 çap
 r
 yarıçap
 V
 hacim
 A
 alan
 S
 sayma sayıları
 N
 doğal sayılar
 Z
 tam sayılar
 Z+
 pozitif tam sayılar
 Z
 negatif tam sayılar
 Q
 rasyonel sayılar
 İ
 irrasyonel sayılar
 R
 reel (gerçek) sayılar
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 73 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

Matematiksel Kısaltmalar ve Sembolleri (1 Yorum)

Yorum Yaz

  1. Rukiye dedi ki:

    çoooooooooooooooooook sağolun teşekkürlerrrrrrrrrrrrr

DMCA.com Protection Status