Materyal Nedir? Yazılı ve Görsel Materyal Nedir? Materyalizm Nedir?

Materyal Nedir?

Materyal genel manada yazılı, görsel, sözlü olarak kayıt edilmiş her türlü materyal, yani belge ve gereç gibi manalara gelmektedir. Başka bir diğer mana olarak ise “Yapılacak bir şeyin yapılabilmesi için gerekli olan şeyler.” anlamına gelmektedir.

Materyal kelimesinin cümle içerisinde şöyle kullanılabilir, Örneğin: Ülkeye girecek bütün materyaller hava yolu gelmektedir.

Yazılı Materyaller?
Yazılı materyaller kategorisine okul ders kitapları, alınan ders notları, farklı amaçlar ile kullanılan kılavuz kitapları ve sair gibi örnekler verebiliriz.

Görsel materyaller?
Görsel materyal kategorisine ise örneğin bir konferansta bir mevzuyu daha iyi açıklayabilmek için kullanılan malzemelerdir. Bu materyaller, görme duyumuz ile algılayabilecek bütün şeyleri kapsamaktadır. Slayt veya grafik görseller gibi.

Materyalizm nedir?
Materyalizm bir düşünce ve bakış açısıdır ki bu düşünce var olan bütün evrenin ve bu evrende var olan bütün varlıkların temelde maddi özellikler taşıyan materyallerden oluştuğu düşüncesidir. Materyalizm bu bilimsel düşünce ile çevreyi inceler ve araştırmalarını bu yönde yapar. Doğal yaşamda ise bu mantığa sahip biri çevresini bu çerçeve ile izler.

Dialektik materyalizm
Dialektik materyalizm doğada ve tarihte belirleyici olan süreçlerin , kendi içlerindeki karşıtlık yoluyla oluştuğunu ve bütün olayların bu maddi temelli ilişkilerle açıklanması gerektiğini savunan felsefe görüşü.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 2.053 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status