Mektubun Özellikleri

Mektup, başka bir yerde bulunan bir kişiye, bir topluluğa ya da bir kuruma bir maksadı bildirmek için yazılan yazıdır. Mektuplar kimi zaman sevdiği kimseye olan özlemini dile getirmek amacıyla yazılır. Gerçi şimdiki zamanda, teknolojinin bu kadar geliştiği bir zamanda acaba mektup yazan var mıdır diye bir soru gelebilir akla. Çünkü gelişen teknoloji artık mektup gibi iletişim araçlarını yok olma düzeyine getirdi.

Mektupta Amaç

Bir haberi almak ya da vermek. Bir konuyu yazılı olarak tartışmak. Herhangi bir konuda sevincimizi ya da üzüntümüzü bildirmek. Birinden yardım dilemek ya da ona yardım etme isteğinde bulunmak. Bir işi sonuçlandırmak.

Mektupta Biçim

1. Hitap: Mektup yazılan kişiye olan ilgi ve yakınlığımıza bağlıdır. Samimi olduğumuz kişilere Canım, Dostum, yeni tanıştığımız ya da resmi olduğumuz kişilere Bay, Bayan, Sayın şeklinden hitap edebiliriz.

2. Giriş ve Gelişme: Mektubun amacını belirten bölümdür. Amaca doğrudan doğruya girilir. Bir haber öğrenmek için mi, bir sorunu tartışmak için mi, bir mektuba cevap olarak mı yazıldığı bu bölümde ortaya konur.

3. Sonuç: Bu bölümde klişeleşmiş cümleler, selam ve iyi dilekler yer almalıdır.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 62 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status