Mikroskobik Canlı Nedir? Mikroskobik Canlıların Faydaları ve Zararları

Doğada gözle göremediğimiz canlılar vardır. Gözle görülemeyen ancak mikroskopla görülebilen canlılara mikroskobik canlılar denir. Yakın çevremizde okyanuslarda, ırmaklarda, toprakta, vücudumuzda hemen hemen her yerde mikroskobik canlılar vardır. Mikroskobik canlılar uygun sıcaklık ve besin bulunan her ortamda ürerler. Yararlı mikroskobik canlılar olduğu gibi zararlı olanlarda vardır. Mikroskobik canlılar, çıplak gözle görülemeyen ancak mikroskop ile görülebilen organizmaların, genel adıdır. Mikroorganizmalar tek hücreli olsalar da, çok hücreli olanları da vardır. Halk arasında mikrop diye adlandırılan mikroorganizmalar, hücresel yapılı olanlar ve hücresel yapıda olmayanlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Hücresel yapıda olanlar, bakteriler, mantarlar, protistler olarak adlandırılır.

Hücresel yapıda olmayanlar ise virüsler, viroidler, prionlardır. Canlıların, bilimsel olarak sınıflandırması içinde çok çeşitli grupları içerdiği için genel geçerli özellikler, belirtmek zordur. Mikroorganizmaları inceleyen bilim dalına, mikrobiyoloji denir.

Mikrop adı, ilim dünyasına ilk defa 1878′de Fransız cerrahı Charles Sédillot tarafından getirilmiştir. Sédillot, mikropların kendilerine özgü, bir dünyası olduğunu bulmuştur. Mikrobiyoloji ilim dalı beş ana kısma ayrılmıştır: Viroloji, bakteriyoloji, protozooloji, algoloji ve mikoloji. Bunlara ilave olarak moleküler ve hücresel biyoloji, biyokimya, fizyoloji, ekoloji, botanik ve zoolojiyle de yakından ilgilidir.

Mikroskobik Canlıların Faydaları

  •  Hamurun mayalanmasını sağlar.
  •  Sütten yoğurt ve peynirin oluşmasını sağlar.
  •  Çeşitli meyve sularını sirkeye dönüştürür.
  •  Topraktaki canlı atıklarını ve artıklarını yok ederler.

Mikroskobik Canlıların Zararları

  •  Besinlerin küflenmesine neden olurlar.
  •  Meyve ve sebzeleri çürütürler.
  •  Bazı hastalıkların ortaya çıkmasına (tifo, verem, sıtma vb.), bazılarını ise yayılmasına (grip, kuduz, kızamık vb.) neden olurlar.
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 421 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status