Monografi Nedir? Monografi Tekniğini ilk Kez Kim Uygulamıştır

Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme yazısına monografi (tek yazı) denir.

Monografi ya da Monograf  Türkçe’ye Fransızca ”monographie” sözcüğünden geçmiş olup, bilimsel alanlarda özel bir konu, sorun ya da kişi üzerine yazılmış, kendi başına bir bütün oluşturan kitaplara verilen isimdir. Herhangi bir kimsenin yaşamının başkaları tarafından benimsenmesinde bir sakınca görülmeyen özel taraflarını, bir sanat anlayışını, bir eserin veya şeyin yalnızca bir yönünü anlatan yazılara “monografi” denir.

Monografi’de herhangi bir yer, bir eser, bir yazar, tarihi bir olay, bilimsel bir alana ait sorun özel bir görüşle veya bakış açısıyla değerlendirilebileceği gibi, bir konu üzerinde derinlemesine bir inceleme de yapılabilir. Monografilerde kişi veya eser her yönüyle incelenir; araştırılır. Ancak bu şekilde ele alınan konunun o ana kadar gizli kalmış yönleri, tarafları belirlenir ve ortaya konur. Ayrıca sanatçı inceleniyorsa o sanatçıyı diğer sanatçılardan ayıran özel bilgilere ulaşılmış olur.

Monografi tekniğini kullanan araştırmacı inceleyeceği olayın ya da bir toplumsal birimin kapsamına giren grupların hepsini ele almak yerine örnekleme olarak bunların birkaçını alarak derinlemesine tüm yönleriyle inceler. Burada önemli olan seçilen örneklerin, temsil ettiği bütünün özelliklerini taşımasıdır. Bu da araştırmacının o konuda oldukça geniş bir bilgiye sahip olmasını gerektirir. Monografi tekniği, yalnız bir sosyal grubun özel yönünü incelemede değil grubun etkinliklerinin tümünü kavramada da kullanılabilmektedir. Bu durumda toplumsal olayların bütün yönleri ayrıntılarıyla araştırılabilmektedir. Monografi tekniğini ilk kez uygulayan Frederic Le Play (Firederik Lö Piley, 1806-1882) işçi aileleri üzerinde araştırma yapmıştır. Elde ettiği bilgileri tümevarım yolu ile düzenleyerek genellemelerde bulunmuştur.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 1.353 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status