Nüfus Yoğunluğu – Nüfus Yoğunluğu Nasıl Hesaplanır – Nüfus Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler

Nüfus yoğunluğu, herhangi bir elle tutulur nesne için kullanılabilir, ancak genelde yaşayan organizmalar için kullanılmaktadır. Nüfus yoğunluğu birim alanda yaşayan organizma sayısı olarak ifade edilir. İnsanoğlu için nüfus yoğunluğu birim alanda yaşayan kişi sayısı olarak ifade edilir, hesaplama yapılırken alandaki su bazen hesaba katılır. Bazen bu hesaplama tüm alan için yapılırken, bazen de yalnızca yerleşim yerleri için, yerleşilebilir alanlar için, tarım yapılan ya da tarım yapılabilecek alanlar için hesaplanır.

Genellikle kilometre karede, mil karede ya da hektarda kişi sayısı olarak hesaplanır. Bu rakam basitçe alanda yaşayan birey sayısı alanın yüzölçümüne bölünerek yapılır.

Bu rakam bir ülke için, bir kent için ya da tüm dünya için hesaplanabilir. Dünyanın en yoğun büyücek ülkesi 134 milyon kişinin Ganj Irmağının aşağı bölümünün çevresindeki yoğun tarım yapılan alandır. Burada nüfus yoğunluğu 900 kişi/km²’dir. Tüm dünyanın nüfus yoğunluğu ise yaklaşık 2 kişi/km²’dir.

Nüfus Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler

1. Doğal faktörler:
yerşekilleri, iklim, su kanalları , toprak, bitki örtüsü

2. Beşeri faktörler:
siyasi, idari, tarihi, askeri, dini

3. Ekonomik faktörler:
Tarım, sanayi, turizm, ulaşım, ticaret, yer altı ve yerüstü kaynakları

1. Doğal (Fiziki) faktörler:

a. Yerşekilleri:

1. Dağlık ve engebeli yerler seyrek nüfuslu düz arazili sık nüfusludur.

2. Yüksek yerlerde seyrek nüfusludur

3. Türkiyenin dağlarının güney yamaçları bakı durumunda olduğundan daha sık nüfusludur sebebi(sıcak olması)

4. Dağların denize bakan yamaçları çok yağış aldığından daha sık nüfusludur

2-İKLİM:

1. Sıcaklık:

İklimin sıcak olduğu yerler seyrek nüfusludur, tarımın yapılamamasındandır.

2. Yağış:
Yağış arttıkça nüfus artar istisnalar:toroslarım yüksek kısımları kuzey ana- Dolu dağlarının yüksek kısımları doğu anadoludaki bazı dağlar en ideal iklim ılık ve yağışlı iklimdir.

3. Su kaynakları:
Su kaynaklarının çevresi türkiyenin sık nüfuslu olan yerleridir. Denizlerdir. Kıyı bölgelerimiz sık nüfusludur. Akarsuların kenarları, göllerin kenarları, su kaynaklarına bağlı olarak sık nüfuslu yerlerdir.

4. Toprak:
Tarıma elverişli toprakların bulunduğu yerler sık nüfuslu yerlerdir. Kıyı ovaları, delta ovaları. Vadi tabanı ovaları ve düz araziler toprağa bağlı olarak nüfusludur.

5. Bitki örtüsü:
Bitki örtüsünün sık olduğu yerler yoğun nüfuslu yerlerdir.en çok nüfuslu yerDoğu karadeniz kıyılarıdır. İç bölgelerdeki bozkır ve dağ çayırları alanları hayvanların beslenmesini sağladıkları için nüfusun artmasına sebep olurlar.

2. Beşeri faktörler:
a. Siyasi: örn:hatay
b. İdari: örn:ankara bursa edirne istanbul
c. Tarihi: örn: istanbul edirne bursa
d. Askeri: örn:gölcük sarıkamış tuzla
e. Dini: örn: mekke kudüs roma efes urfa konya

Bilim ve teknolojideki gelişmeler
İç ve dış göçler
Ulaşım
Ekonomi
Turizm
Sanayi
Ticaret
Tarım
Hayvancılık
Madencilik
Ormancılık
Balıkçılık

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 132 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status