Öğretim İlke ve Yöntemleriyle ilgili Kompozisyon örneği

Öğretim stratejisi, bir öğretmenin, dersin veya bir konunun öğretilmesinde hedefe ulaşmak için seçeceği öğretim metodu, çeşitli teknikler ve hattâ değerlendirme biçiminin uyum içinde olmalarıdır. Bazı eğitim amaçlarına ulaşmada, diğerlerinden daha uygun ve verimli yollar, stratejiler vardır. Eğitim, insanın bireysel ve sosyal gelişimini ve yeterliliğini sağlamak amacıyla, belirli bir ortamda oluşturulan bir süreçtir. Öğretim eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıran öğrenme faaliyetleridir. Öğretmenler genellikle kendilerinin merkezde olduğu, dersin akışını ve öğrencileri yönlendirdiği, değerlendirmeyi kendilerinin yaptığı öğretim stratejileri tespit ederler.

Eğer hazır sistemli bilgiler verme yerine, öğrencilerin araştırıp bulmaları veya ham bilgileri izleyerek daha sistemli bilgiler oluşturmaları isteniyorsa, o zaman öğrenci merkezli öğretim stratejileri izlemek gerekir.

Öğretim metod ve teknikleri, öğretim stratejilerinin yapı taşlarıdır. Bazı eğitimciler, öğretim metodunun bir “öğretim tekniği” olduğunu savunurlarken, bazıları da tekniği, daha geniş olan metodun içindeki bazı küçük işleri yapma yolu olarak anlarlar. Yani, bir metodun içinde çeşitli teknikler kullanılabilir. Bütün derslerde tek bir metod veya teknik kullanan öğretmen çok başarılı olamaz. Gerçi öğretmenin genel bir plânı, bir stratejisi olacaktır; ama eğer işler plânlandığı gibi gitmiyorsa, hemen plânı gözden geçirip gerekli hedef düzeltme, metod veya teknik değiştirme işlerini yapabilmelidir.

İnsanın hayatı boyunca eğitime ihtiyacı vardır. Bilindiği gibi ilk eğitim ailede başlar ve okulda devam eder Bu nedenle okullar ve uyguladıkları öğretim, insanın hayatını, yaşantısını ve davranışlarını etkiler. Geçmişten bugüne dek birçok öğretim ilkesi uygulanmıştır. Öğretmen merkezli öğrenim yerini artık öğrenci merkezli öğrenime bırakmıştır.

Değişmeyen ve değişmesi de zaman alacak bir sistem vardır ki o da öss Kısaca öss’yi tanımlayacak olursak, insan hayatını etkileyen, 180 dakikalık bir hayat koşusu yani üniversiteye yerleşme sınavıdır. Ne yazık ki her yıl binlerce genç hayallerini ertelemek ya da istemedikleri bölümlere gitmek durumunda kalmıştı.r Gerçek şudur ki, insan hayatı 180 dakikaya sığdırılamaz. Üniversite, başarının kapılarını aralayan sadece bir araçtır. O araç iyi kullanılmazsa, hiçbir işe yaramayabilir.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 123 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status