Osmanlı Devletinin İlk Başkenti Neresidir? Osmanlı Başkentleri

Osman Gazi Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılmak üzere olduğu 1299 yılında Bilecik, Yarhisar ve İnegöl’ü fethederek Osmanoğulları Beyliğinin bağımsızlığını ilan etmiş, 1301 yılında Yenişehir ovası ve civarının fethedilmesi ile de Yenişehir Osmanlı Devletinin ilk başkenti olmuştur. 1326 yılında Bursa’nın alınmasına kadar 25 yıl süre ile Osmanlı Devletine başkentlik yapmış olan Yenişehir Osmanlının ilk başkenti olarak tarihe geçmiştir. Yenişehir, ilk defa o zaman iskana açıldığı için evler, camiler, hanlar, hamamlar, çeşmeler, çarşılar yepyeni bir şehir ortaya çıkmıştır. Bu sebeple buraya Yenişehir dendi ve o günden bugüne Yenişehir olarak kaldı. 710 yıllık bir Türk şehri olan Yenişehir’de bazı köylerin kuruluşu ise daha eskiye dayanmaktadır. Örneğin Yarhisar köyünün Bizans döneminde tekfur kışlası olduğu bilinmektedir. Tarihte en ünlü yol olan İpek yolunun birçok kolu Yenişehir arazisinden geçmektedir.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Hutbesinin okunduğu ve Devlet olduğunu ilan ettiği yer Kumluk Camii(Süleymanpaşa)’dir. Caminin bulunduğu yere “Kayseriye” mahallesi deniliyordu. Kayıtlarda da öyle geçiyordu. Sonraları buraya Kumluk Mahallesi de dendi. O zaman cami de Kumluk ismini aldı. Bugün bu semt “Kurtuluş Mahallesi” olarak anılmaktadır. Cami diğer camiler gibi çeşitli dönemlerde yıkıma uğradı, bazı dönemlerde de çökme tehlikesi geçirdi. En önemli onarımı Sadrazam Kuyucu Murat Paşa zamanında gördü (1606-1607). Cami Osman Gazi tarafından yaptırıldı. Osman Gazi hutbesini burada okuttu. Bugün caminin girişinde “İlk hutbenin hicri 697 yılında” bu camide okutulduğu yazılıdır.

Osmanlılar beylik iken başkenti söğüttü (Bilecik). Yenişehir 25 yıl başkent olmuştur ve Bursanın alınması ile bu görevi devretmiştir. Bursa 1307 yıllarında Osman bey tarafından kuşatılmış. Uzun süren kuşatmadan sonra 6 nisann 1326’da Osman beyin oğlu Orhan bey tarafından alınmıştır.1335 yılında başkent bursa’ya taşınmıştır.

‘Bursadan sonra iznik başkent oldu diye durumlar vardır fakat osmanlı idaresinde iznik sanat, ticaret ve kültür merkezi olmuştur ama idari başkent olmamıştır. Edirne,1365 senesinde Osmanlılarca başkent yapıldı ve bu 1453 te İstanbul’un fethedilmesine kadar devam etti. İstanbul, 1453-1923 yılları arasında osmanlı imparatorluğunun başkenti olmuştur.

İlk Osmanlı parası nerede basılmıştır?

Ayrıca ilk Osmanlı sikkesi 1327 yılında ‘Akça-ı Osmani’ adıyla Yenişehir deki darphanede basılmıştır.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 2.630 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status