Populasyon Nedir?

Populasyon, Fransızcadan Türkçeye geçmiş bir sözcüktür. Türkçe de karşılığı nüfus olmasına rağmen biyoloji ve toplum bilim terimi olarak daha fazla kullanılmaktadır. 

Populasyon Nedir? Populasyonun Anlamları

Populasyon, doğadaki her çeşit varlığın sayısal yoğunluk ve dağılımına denir.

Biyolojideki anlamı ile populasyon, belli bir yerde belli bir zamanda bulunan, birbirleriyle çiftleşip üreyebilen ve aynı tür içinde yer alan canlıların oluşturduğu bireyler topluluğuna verilen isimdir.

Diğer bir anlamıyla Populasyon; belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireyler topluluğudur.

Popülasyon Yoğunluğu

Popülasyon yoğunluğu, birim alana ya da birim hacme düşen birey sayısına denir. İçe ve dışa göçler ile doğum oranı popülasyon yoğunluğunu etkiler.

Bir popülasyonda dışarıdan gelen bireyler içe göçü, popülasyondan ayrılan bireyler ise dışa göçü oluşturur.

Popülasyon Büyüklüğü

Bir popülasyonda doğum ve içe göçler ile ölüm ve dışa göçler eşit ise, popülasyonun birey sayısı artmaz ya da azalmaz. Doğum ve içe göçler, ölüm ve dışa göçlerden fazla ise popülasyon büyümektedir. Doğum ve içe göçler, ölüm ve dışa göçlerden az ise popülasyon küçülmektedir.

Popülasyon Dağılımı

Popülasyon dağılımı, belirli bir bölgede popülasyon bireylerin yerleşme biçimine denir. Bir bölgede bölgenin, fiziksel koşulları ile popülasyon bireylerin iç güdüleri, popülasyon dağılımını etkiler.

Popülasyonda Yaş Dağılımı

Bir popülasyon üreme öncesi, üreme dönemi ve üreme sonrası dönemlerinde olan bireylerden oluşur. Doğum ve ölüm oranları bir popülasyonun yaş dağılımını belirler. Bir popülasyonda üreme öncesi dönem ve üreme dönemindeki birey sayısı fazla ise, bu popülasyon gelecekte büyüme gösterecektir.

Populasyonların incelenmesinin hangi faydaları vardır:

  1.  Canlı ile çevresi arasındaki ilişkileri anlamak
  2.  Doğadaki madde ve enerji akışını tanımak ,önemini kavramak
  3.  Yaşanabilir doğayı öğrenmek ,tanımak ve korumanın önemini kavramak
  4.  Canlıların genetik yapı ve evrimini öğrenmek

Populasyonda Oluşum Süreçleri

Organizmaya ait popülasyon içindeki bireyler, aşağıdaki üremeye dair oluşum süreçleri ile birbirlerine bağlıdır:

  • Hücre bölünmesi veya tek hücrelilerde tomurcuklanma
  • Tek ve çok hücrelilerde eşeyli veya eşeysiz üreme

Populasyon Ne Demektir?

  1. Kendi içinde çoğalan ve ortak bir gen havuzu oluşturan, aynı türün bireyleri.
  2. Kantitatif karakterler gibi bazı değişkenlerin ölçülmesi için örneklerin alındığı çok sayıda bireylerden oluşan grup; belli bir bölgede yaşayan bir türün bireyleri.
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 374 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status