Protein Nedir? Ne Demektir?

Protein Nedir?

Beslenmemizin önemli bir parçası olan Protein, amino asitlerin zincir halinde birbirlerine bağlanması sonucu oluşan büyük organik bileşiklere verilen isimdir. Protein sözcüğü Yunanca bir sözcük olan Prota sözcüğünden gelmektedir. Yunanca’da “birincil öneme sahip” anlamını taşımaktadır. Proteinlere bu ismi 1838’de ilk tanımlayan Jöns Jakob Berzelius tarafından verilmiştir.

Protein Ne Demektir?

Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon ögeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş, Yumurta akı, et, süt vb. yiyeceklerde bulunan karmaşık yapılı doğal madde

Canlıda yapı elemanı, hormon, enzim, elektron ya da madde taşıyıcısı, desteklik gibi görevleri yapan, amino asitlerin birbirlerine peptit bağlarıyla bağlanması sonucu oluşan, polipeptit dizilerinin tek başlarına ya da diğer moleküllerle birleşerek ipliksi, tabakalı ya da küresel şekillerde (primer, sekunder, tersiyer, kuaterner yapı) bulunabilen, tüm hücre faaliyetlerine katılan bir biyopolimer grubu.

protein-nedir-ne-demektir

Amino asitlerin peptit bağlarıyla bağlanmasıyla oluşan, karbon, hidrojen, oksijen, azot ve kükürt içeren, globuler veya fibröz yapıya sahip, bütün canlılar için önemli yapısal ve fonksiyonel işlevleri olan makromoleküller. Genellikle peptit bağıyla bağlanmış 100’den fazla amino asit içeren ve molekül ağırlığı 10 kDa’dan fazla olan peptitler için kullanılır.

Doku hücrelerinin esas yapı unsurlarından birini oluşturan, aminoasit birleşmesinden oluşmuş azotlu bileşikler grubuna ait herhangi bir madde.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 0 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status