Proton Nedir? Proton Kaç Yılında Kim Tarafından Keşfedildi

Maddelerin en küçük yapı taşları olarak Atomlar bilinmektedir. Bu kadar küçük yapıda olan Atomları meydana getiren daha da küçük tanecikler vardır. Hidrojenin dışında, bütün elementlerin çekirdeğinde nötron ve proton bulunur.

Atomların çekirdeğini oluşturan temel taneciklerden bir tanesi olup ve atom çekirdeğinde bulunan artı yüklü atom altı parçacıklara “Proton” denir. Atom çekirdeğini oluşturan diğer tanecik ise “Nötron” dur.

Elektronlardan farklı olarak atomun ağırlığında hesaba katılacak düzeyde kütleye sahiptirler. İki yukarı bir aşağı kuarktan oluşur. Protonun Yükündeki Hassas Ölçü Evrendeki bütün protonlar 1,6 x 10-19 değerinde pozitif yüke sahiptirler. Bu, atomlardaki çeşitli protonların birbirlerini itmelerini sağlar. Ama aradaki çekim, itmeden 100 kez daha güçlü olduğu için protonlar birbirlerinden ayrılmazlar. Protonun kütlesi elektronunkinden 1836 kez daha fazladır. Buna karşın, bilinmeyen bir nedenden ötürü elektronun yükü protonunkiyle aynıdır: 1,6 x 10-19 C. Atom içinde her biri (+1) Pozitif Elektrik yükü taşıyan taneciğe proton denir.

Nötr bir atom veya molekülden bir veya daha çok elektron koparıldığında geriye kalan tanecik, koparılan elektronların toplam eski yüküne eşit miktarda artı yük kazanır.Bir neon atomundan bir elektron koparıldığında geriye kalan tanecik koparılan elektronların toplam eksi yüküne eşit miktarda artı yük kazanır.Bir neon atomundan bir elektron koparıldığında bir Ne(+) iyonu oluşur. Bir elektriksel deşarj tüpünde katot ışınları tüpün içinde bulunan Gaz atomlarından ve moleküllerinden elektronların çıkmasına sebep oldukları zaman , bu tür artı yüklü tanecikler oluşur.Bu artı yüklü iyonlar eksi yüklü elektroda doğru hareket ederler. Eğer katot delikli bir levhadan yapılmışsa artı yüklü iyonlar bu deliklerden geçerler. Katot ışınlarının elektronları ise ters yönde hareket ederler.

Pozitif ışınlar adı verilen bu artı yüklü iyon demetleri ilk defa 1886 da Eugen Goldstein tarafından bulundu.Pozitif ışınların elektrik ve magnetik alanların etkisinde sapmaları ise 1898 de Wilhelm Wien ve 1906 da J.J. Thomson tarafından incelendi. Artı yüklü iyonlar için e/m değerlerinin saptanmasına , katot ışınlarının incelenmesinde kullanılan yöntemin hemen hemen aynısı kullanıldı. Deşarj tüpünde değişik Gazlar kullanıldığı zaman değişik tür artı yüklü iyonlar oluşur.

Proton adı verilen bu tanecikler bütün Atomların bir bileşenidir.Protonun yüklü elektronun yüküne eşit fakat ters işaretlidir. Bu yüke yük birimi denir.Proton artı bir elektrik yük birimine, elektron ise eksi bir elektrik yük birimine sahiptir.(Protonun kütlesi elektronun kütlesinin 1836 katıdır).

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 225 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status