Sanayi (Endüstri) Devrimi Nedir?

Sanayi İnkılabı ( Sanayi Devrimi, Endüstri Devrimi, Endüstri İnkılabı) gibi isimler ile de bilinir. 

Sanayi İnkılabı (Devrimi) Nedir?

Sanayi İnkılabı, 18. ve 19. yüzyıllarda rönesans ve reform hareketleri sonucunda yeni buluşların, yeni icatların ve teknik gelişmeler sonucunda sanayi alanında yapılan yeniliklere, buhar gücüyle çalışan makinaların makinalaşmış endüstriyi doğurması, bu gelişmelerin de Avrupa’daki sermaye birikimini arttırmasına denir.

Sanayi Devrimi, ilk olarak Birleşik Krallık’ta ortaya çıkmış, ardından Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’ya sıçramış ve ardından bütün dünyaya yayılmıştır. Sanayi İnkılabı sonucunda artık bilek gücüne dayanan üretim faaliyetleri, yerini makine gücüne dayanan üretim faaliyetlerine bırakmıştır. Bu dönemde üretimde makineleşme faaliyetleri hızla gelişmiştir. James Watt tarafından bulunan buhar makinesi ile önce dokumacılık sanayisi zamanla madencilik ve diğer sanayi kollarında hızla gelişmeler başlamıştır.

Sanayi İnkılabının (Devriminin) Sebepleri Maddeler Halinde:

 • Hızlı nüfus artışı 16. yüzyıldan başlayarak Avrupa’nın nüfusu hızla arttı.
 • Tarımdaki gelişmeler bu sektördeki nüfus ihtiyacını azaltarak bu nüfusun kentlere göç etmesine neden oldu. Böylece kent sanayisine hazır işgücü oluştu.
 • Yaşam düzeyi yükseldi.. Eskiden lüks sayılan şeker, kahve, çay gibi mallar artık orta sınıf ve alt sınıflar için doğal bir gereksinme olmaya başlıyordu. Bu da dolaylı olarak tüketim malı talebini arttırdı.
 • Geniş çaplı yağmalar, sanayi devriminin en önemli finans kaynağı olmuştur. Gerek İspanyollar tarafından yağmalanan Orta Amerika altınları, gerekse de İspanyol gemilerini vuran, yağmacıları yağmalayan İngiliz gemileri, Avrupa’ya tonlarca altın taşımıştır. Bütün bunlar 16. ve 17. yüzyıllarda, sanayi devrimine götüren süreçleri desteklemiştir.
 • Hindistan’da 23 Haziran 1753 tarihinde, Fransız birliklerini savaş alanında yenen İngilizler (Plessey Savaşı), Babür imparatorlarının devasa hazinesine el koymuşlardı. Bu hazinenin İngiltere’ye taşınmasıyla bu ülke ekonomisinde ortaya çıkan para ve finans olanaklarının, dokuma ve buhar makineleriyle ilgili tüm teknik buluşların 1758-1791 tarihleri arasında gerçekleşmesini açıklamada birincil argüman olduğu söylenebilir.18. ile 19. yüzyıllar arası olusmustur.
 • Sömürgecilik. Avrupa ülkeleri yeni koloniler oluşturarak buradan getirdikleri malları sanayide kullanmaya başladılar, işlediler ve tekrar sömürgelere sattılar.
 • Küçük burjuvazinin gelişmesi ve orta sınıfın zenginleşmeye başlaması bir itici kuvvet oldu.
 • Kapitalizm. Orta sınıfın zenginleşmesi sürecine paralel olarak kapital birikimi oluşmaya başladı. Böylece yeni yatırım alanları aranmaya başlandı.
 • Taşıma ve teknolojide meydana gelen gelişmeler.
 • Protestan reformu; “Bugün çok çalışıp yarını düşünmek” öğretisinin önemli bir değer olarak yerleşmesi.
 • 17. yy Aydınlanma Dönemi’nde, aklın başat konumu ve bilimsel bilginin akıl yoluyla inşa edilme süreci.
 • Bilimsel yöntem ve rasyonel düşünme ilkelerinin bilimleri ortaya çıkarması ve teknolojik gelişmeleri etkilemesi.
 • Fransız Devrimi aracılığıyla sanayi toplumuna uygun siyasal bir yapılanmanın temellerinin atılması.

Sanayi İnkılabının (Devriminin) Sonuçları Maddeler Halinde:

 • Hammadde, kaynak ve Pazar bulma faaliyetleri hızlanmış, sömürgecilik anlayışı bir yarış halini almış, devletlerarasında bloklaşma oluşmuş ve bütün bunların sonucunda da I. Dünya Savaşı meydana gelmiştir.
 • Küçük el atölyeleri yerini büyük tezgâhlara, fabrikalara bırakmıştır. Bu sayede de bol ve ucuz kaliteli üretim yapılmaya başlanılmış, işçi sınıfı oluşmuştur.
 • Tarımsal alanlarda teknolojik gelişmeler kullanılmaya başlanmıştır.
 • Ticaretin gelişmesiyle üretilen maddelerin taşınması ihtiyacı doğmuş ve buharla çalışan lokomotif, gemi vs. icatlar ortaya çıkmıştır. Yol yapımı faaliyetleri önem kazanmıştır.
 • Köylerden kente göçler başlamıştır. Şehircilikte düzenlemeler yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
 • Kapitalizm, Emperyalizm ve Sosyalizm kavramları ortaya çıkmıştır.
 • Hayat koşullarının iyileşmesiyle ölüm oranlarında azalmalar görülmüş ve nüfus artışı başlamıştır.
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 453 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status