Savcı Nedir? Savcının Görevleri

Savcı Nedir? Savcının Görevleri, Savcının Özellikleri

Savcı ceza yargılamasında iddia makamı olarak adalete hizmet eden kişidir. Savcılık Ceza Muhakemesinde iddia görevini yaparak devlet adına ceza davası açan makamdır. Bu makamdaki yetkiliye Savcı adı verilmiştir.  Ayrıca kısaltılmış bir şekilde savcı, suç haberinin kendisine ulaşmasıyla birlikte devlet adına araştırma ve soruşturma faaliyetinde bulunmak, kamu davasının açılmasını gerektiren şartlar oluştuğunda dava açmak ve yürütmek, mahkemelerin verdiği kararları yerine getirmek ve kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak durumunda olan ve yürütme organı içinde yer alan bir devlet memuru olarak tanımlanabilir.

Savcı Nedir 

Herhangi bir şekilde haberdar olduğu suçlara bizzat veya emniyet kuvvetleri yardımıyla el koyup, lehte veya aleyhte tüm delilleri toplayarak olay hakkında kamu davası açıp açmamaya karar veren, açılan kamu davalarında iddia makamını temsil eden, adli görevleri yanında idari görevleri de bulunan kamu görevlisidir.

Savcının Görevleri
Ağır cezalık suçlar ile kanunda kamu davası açılması gerektiği belirtilen konularda şikâyetçi olsun veya olmasın hazırlık soruşturmasını yapar, kamu davası açar, Kanıt toplar ve sanığı sorguya çeker, Ölüm olaylarında cesetlerin adli muayenesini yaptırır, İddianame hazırlar ve yargı kararlarını yerine getirir, Suçtan zarar gören kişilerin ve toplumun haklarını savunur, Medeni hukuku ilgilendiren, kanundan doğan bazı davaları açar (Derneğin veya vakfın hukuken ortadan kaldırılması, evlenmeye itiraz vs.).

 1. Ağır cezalık suçlar ile kanunda kamu davası açılması gerektiği belirtilen konularda;
 2. Şikâyetçi olsun veya olmasın hazırlık soruşturmasını yapmak, kamu davası açmak,
 3. Kanıt toplamak ve sanığı sorguya çekmek,
 4. Ölüm olaylarında cesetlerin adli muayenesini yaptırmak,
 5. İddianame hazırlamak ve yargı kararlarını yerine getirmek,
 6. Suçtan zarar gören kişilerin ve toplumun haklarını savunmak,
 7. Medeni hukuku ilgilendiren, kanundan doğan bazı davaları açmak(Derneğin veya vakfın hukuken ortadan kaldırılması, evlenmeye itiraz vs)

Hukuk programında okumak isteyen bir öğrencinin;

 1.  Üst düzeyde akademik yeteneğe, sözel akıl yürütme becerisine,
 2.  Sağlam bir mantık ve sezgiye sahip,
 3.  Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
 4.  Sabırlı ve anlayışlı,
 5.  Tarafsız karar verebilen,
 6.  Sorumluluk sahibi,
 7.  Değişik görüşlere ve yeniliklere açık, okumayı ve araştırmayı seven,
 8.  Kuvvetli bir belleğe sahip,
 9.  Araştırmacı, titiz, dikkatli ve düzenli,
 10.  İnsanlarla rahat iletişim kurabilen, zor koşullarda çalışabilen,
 11.  Cesaretli, sabırlı, soğukkanlı bir kimse olması gerekir

Savcı Özellikleri
Savcı olmak isteyenlerin; Sözel akıl yürütme ve ikna gücüne, kuvvetli bir belleğe sahip, araştırmacı, titiz, dikkatli ve düzenli, İnsanlarla rahat iletişim kurabilen, zor koşullarda yılmadan çalışabilen, cesaretli, sabırlı, soğukkanlı, bedence sağlam kimseler olmaları gerekir.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 1.413 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status