Sıcak İklimler Nelerdir – Sıcak İklimlerin Görüldüğü Yerler ve Özellikleri

Dünyada Görülen İklimler ve Özellikleri:

A) SICAK İKLİMLER

1. EKVATORAL İKLİM

Görüldüğü Yerler
10° kuzey ve güney enlemleri arasında görülür. Bu iklimin etkili olduğu başlıca yerler Amazon ve Kongo havzaları, Gine Körfezi kıyıları ile Endonezya ve Malezyanın büyük bir bölümüdür.

Sıcaklık ve Yağış Özellikleri
Yıllık ortamala sıcaklık 25 °C civarındadır.
Yıllık sıcaklık farkı 4 °C yi geçmez. Bunun nedeni bu bölgeye güneş ışınlarının yere düşme açılarının fazla değişmemesi ile nem miktarının fazla olmasıdır.
Yağışlar konveksiyoneldir.
Yağış rejimi düzenlidir.
Yıllık yağış miktarı 2000 mm’den fazladır. Ekinoks tarihlerinde yağışlar en üst düzeye erişir.

Bitki Örtüsü
İklimin nemli ve sıcak olmasından dolayı bu bölgelerde daima yeşil olan yağmur ormanları yer almaktadır.
Bu ormanlardaki ağaçların boyları 50-60 metreler arasındadır.
Yoğun ve sık olmalarından dolayı zemine güneş ışınları fazla sızamamaktadır.

2. TROPİKAL İKLİM (Subtropikal-Savan)

Görüldüğü Yerler
10° / 30° kuzey ve güney enlemleri arasında görülür.
Sudan, Çad, Nijerya, Mali, Moritanya, Brezilya, Venezüella, Kolombiya, Peru ve Bolivya bu iklimin etkili olduğu yerlerdir.

Sıcaklık ve Yağış Özellikleri
Yıllık ortalama sıcaklık 20 °C civarındadır.
Yıllık sıcaklık farkı azdır.
Yazlar yağışlı, kışlar kuraktır.
Yıllık yağış miktarı 1000 – 2000 mm arasındadır.
Yağışlar konveksiyonel kökenli olup yağmur şeklindedir.

Bitki Örtüsü
Doğal bitki örtüsü yaz yağışları ile yeşeren gür ve uzun boylu (1 -1,5 m) otlardan oluşan savanlardır.
Savanlar arasında seyrek ağaç topluluklarına rastlanır.
Savan iklim bölgesinde aslan, kaplan, fil, zürafa, antilop gibi hayvanlar yaşar.

3. MUSON İKLİMİ

Görüldüğü Yerler
Asya Kıtası’nın güney doğusunda görülür.
Bu iklim tipinin oluşmasında muson rüzgarları etkili olmuştur.
Güney Hindistan, Güney Çin, Güneydoğu Asya, Japonya ve Mançurya gibi yerler muson iklimin etkili olduğu başlıca alanlardır.

Sıcaklık ve Yağış Özellikleri
Yaz mevsiminde sıcaklıklar 25 dereceyi geçer. Kışın ise sıcaklıklar azalır. Bu mevsimde sıcaklık şartları coğrafi konuma bağlı olarak değişiklik gösterir.
Yıllık ortalama yağış 2000 mm civarındadır. Muson rüzgarlarının yazın denizden karaya doğru esmesi sonucu yağışların büyük çoğunluğu yazın düşer.
Kışlar ise genelde kurak geçer. Dünya’nın en çok yağış alan yerleri muson bölgesindedir. (Çerapunçi yaklaşık 12000 mm)
Muson iklimindeki yağışlar genelde yamaç (orografik) yağışları türünde olup yağmur şeklindedir.

Bitki Örtüsü
Doğal bitki örtüsü yazın yağışlarla yeşeren geniş yapraklı muson ormanları ile uzun boylu ot topluluklarıdır.
Muson ikliminde şeker kamışı, çay, pirinç ve çeşitli tropikal ürünler doğal olarak yetiştirilir.

4. ÇÖL İKLİMİ (Sıcak ve Kurak İklim)

Görüldüğü Yerler
Dinamik yüksek basıncın etkili olduğu dönenceler civarı 100 mm’nin altında yağış alır. Bundan dolayı bu alanlarda çöl iklimi görülür.
Bu çöllerin başlıcaları; Kuzey Amerikada Meksika Çölü ile Arizona Çölü, Güney Amerikada Atakama Çölü, Afrika’nın kuzeyinde Büyük Sahra, güneyinde Kalahari, Or-tadoğuda iran ve Arabistan çölleri ile Avustralya’nın iç kesimlerinde bulunan Büyük Kum, Gibson ve Büyük Vik-torya çölleridir.

Sıcaklık ve Yağış Özellikleri
Bu iklimin en belirgin özelliği yağışların çok az olmasıdır.
Yağışlar genelde 100 mm den azdır.
Bu iklim bölgesinde nem miktarının az olmasından dolayı günlük sıcaklık farkı çok fazladır (40 – 50 °C).

Bitki Örtüsü
Çöl bölgeleri bitki örtüsü yönünden son derece fakirdir. Genelde kurakçıl otlar ve kaktüslerden oluşur.
Ayrıca orta kuşak karalarının deniz etkisinden uzak iç kesimlerinde karasal çöl iklimi görülür. Buralarda yazlar çok sıcak kışlar çok soğuk geçer, sıcaklık farkı fazladır, yağış azdır. Asyanın iç kesimlerindeki Gobi, Karakum ve Kızıl-kum çölleri karasal çöl ikliminin görüldüğü başlıca alanlardır.
Çöl bölgeleri nüfus yönünden Dünyanın en tenha yerle-rindendir. Bu alanlarda yeraltı sularının yüzeye çıktığı yerler ile akarsuların geçtiği sahalar tarım ve yerleşme için elverişli alanlardır.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 271 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status