Sosyal Örgüt Nedir? Sosyal Örgütlerin Amaçları

“Sosyal Örgüt” belirli bir amaç etrafında toplanmış ve toplum yararına hizmet veren ulusal yada uluslararası düzeyde faaliyet gösteren devleti ilgilendiren ama devlet niteliği taşımayan her türlü örgüte denir. Sosyal örgütler toplum yararına hizmetler üreten kurumlardır. Bu kurumlar devlet tarafından da oluşturulabilir sivil toplum kuruluşları tarafından da kurulabilir.

“Sosyal Örgüt” diğer bir tanımla ; Teşkilat, organizasyon. Belirli bir amaç ya da amaç grubuna yönelik, birbiriyle bağlantılı eylemlerin gerçekleştirilmesi için bireylerin önceden belirlenmiş davranış kalıpları, görevler ve sorumluluklar çerçevesinde bir araya gelmesiyle oluşan, tamamlayıcı ve süreklilik gösteren toplumsal yapılanmadır.

Sosyal Örgütlerin Amacı

  • Sosyal örgütlerin amacı toplum yararına çalışmaktır.
  • Gönüllü insanların kurduğu sosyal örgütler insanların ihtiyaçlarını ve sorunlarını gidermek için çalışırlar.
  • Bu örgütlerin en temel özelliği hiçbir maddi çıkar gözetmeden insanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışmalarıdır.
  • Yardımlaşma ve dayanışmaya önem verirler.
  • Bu örgütlerde çalışan insanlar başka insanların hayatlarını kolaylaştırmak için çaba gösterirler.

Sosyal Örgütün Sözlük Anlamı

Belirli bir amaç ya da amaç grubuna yönelik, birbiriyle bağlantılı eylemlerin gerçekleştirilmesi için bireylerin önceden belirlenmiş davranış kalıpları, görevler ve sorumluluklar çerçevesinde bir araya gelmesiyle oluşan, tamamlayıcı ve süreklilik gösteren toplumsal yapılanmadır.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 114 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status