Taş Küre (Litosfer – Yer Kabuğu) Nedir? Taş Kürenin Özellikleri

YER KABUĞU (LİTOSFER); Buna taş küre de denir. Yer kabuğunun kalınlığı 5- 110 km. arasında değişmektedir. Ortala­ma 50- 60 km. kabul edilmektedir. Bu ka­lınlık yer yüzeyinin şekillerine göre değiş­mektedir. Dağların altında kalın, okyanus­ların altında incedir. Yerkabuğunun en üst kısmı genellikle silisyum ve alüminyum dan oluştuğu için SİAL olarak adlandırılır. Yoğunluğu 2,67 gr/cm3 olarak kabul edi­lir. Kalınlığı her yerde aynı değildir. Bü­yük Okyanusun altında olmadığı tahmin edilmektedir.

Siolin altındaki bölge yani yerkabuğunun alt kısmı silisyum ve mag­nezyumdan meydana geldiği için SİMA adını alır. Simanın oldukça derine uzandı­ğı, amorf olduğu ve ortalama yoğunluğu­nun 3,27 gr/cm3 olduğu kabul edilmekte­dir. “Granit Kabuk” olarak adlandırılan Sialin kalınlığı; Niggli tarafından 10- 30 km. Gornod tarafından ise 20 km. olduğu sanılmaktadır. Hipoteze göre daha derinde Gabro ve Bazaltlar bulunur. Bu zorun al­tında bulunan ergimiş kayaçlardan oluş­muş yapıya MAGMA denir. Alman WEGENER’e göre kıtaları oluşturan sial üze­rinde Aysbergler (Buz dağları) gibi yüzmek­te olduğunu ve iki yöne hareket etmekte­dir. A.B.D.de yapılan Ölçümlere göre Atlantik sahilinde kabuğun kalınlığı 30 km. Rock Mountains ( 2000 m.) dağlarında 32-35 km’dir.

Taş Küre Özellikleri Madde Madde

  • Taş küre üzerinde insanlar yaşar, bitkiler büyür ve diğer canlılar besin ve barınak bulur.
  • Yer kabuğu:’toprak ve çeşitli kayaçlardan oluşur.
  • Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştırıldığında yer kabuğu çok incedir.
  • Dünya’yı bir elmaya benzetirsek elmanın kabuğu taş küreyi temsil eder.
  • Yeryüzünde dağlar, tepeler, ovalar ve düzlükler yer kabuğunun parçalarıdır.
  • Taş küre içine inildikçe Her 33 m sıcaklık 1C artar.
  • Dağların altında kalın, okyanusların altında incedir.
  • Yerkabuğunun en üst kısmı genellikle silisyum ve alüminyum dan oluştuğu için SİAL olarak adlandırılır.
  • Sialin altındaki bölge yani yerkabuğunun alt kısmı silisyum ve magonezyumdan meydana geldiği için SİMA adını alır.
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 2.128 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status